Cadre
Matches
Classement
Nom
Stanislav Dragun 268' 4 2 2 - - 2 - -
Sergey Kislyak 157' 4 2 2 2 - - - -
Yuri Kovalev 171' 4 2 2 2 - - - -
Igor Shitov 314' 4 3 1 - - 1 - -
Igor Stasevich 229' 4 2 2 2 - - - -
Maksim Volodko 226' 4 2 2 1 - 1 - -
Denis Laptev 175' 3 2 1 1 - - - -
Ivan Maevski 226' 3 3 - 1 - - - -
Anton Saroka 116' 3 1 2 1 2 - - -
Maksim Skavysh 179' 3 2 1 1 1 1 - -
Oleg Veretilo 134' 3 2 1 2 - - - -
Andrey Gorbunov 180' 2 2 - - - - - -
Aleksandr Karnitskiy 107' 2 1 1 1 - 1 - -
Yuri Kendysh 111' 2 1 1 - - 1 - -
Siarhei Matveichyk 55' 2 1 1 1 - - - -
Pavel Nekhaychik 55' 2 1 1 1 - - - -
Sergey Politevich 180' 2 2 - - - - - -
Denis Polyakov 154' 2 2 - 1 - - - -
Pavel Savitskiy 146' 2 2 - 2 - - - -
Mikhail Sivakov 180' 2 2 - - - - - -
Dmitriy Baga 90' 1 1 - - - - - -
Aleksey Gavrilovich 90' 1 1 - - - - - -
Alyaksandr Hutor 90' 1 1 - - - - - -
Aleksandr Martinovich 90' 1 1 - - - - - -
Aleksandr Pavlovets 26' 1 - 1 - - - - -
Renan Bressan 75' 1 1 - 1 - - - -
Denis Scherbitski 90' 1 1 - - - - - -
Yevgeniy Shikavka 46' 1 1 - 1 - - - -
Pavel Pavlyuchenko - - - - - - - - -
Maksim Shvetsov - - - - - - - - -