Cadre
Matches
Classement
Nom
Stanislav Dragun 462' 6 5 1 1 5 1 - -
Ivan Maevski 529' 6 6 - 1 - 1 - -
Aleksandr Martinovich 540' 6 6 - - - 1 - -
Anton Saroka 389' 6 4 2 3 3 1 - -
Igor Stasevich 525' 6 6 - 1 1 - - -
Anton Putsila 125' 4 1 3 1 - - - -
Igor Shitov 360' 4 4 - - - - - -
Maksim Volodko 360' 4 4 - - - 2 - -
Sergey Balanovich 59' 3 - 3 - - - - -
Sergey Chernik 270' 3 3 - - - - - -
Andrey Gorbunov 270' 3 3 - - - - - -
Yuri Kendysh 105' 3 1 2 1 - 1 - -
Denis Laptev 118' 3 2 1 2 - 1 - -
Pavel Nekhaychik 229' 3 3 - 2 - - - -
Sergey Politevich 270' 3 3 - - - 1 - -
Denis Polyakov 270' 3 3 - - - - - -
Mikhail Sivakov 270' 3 3 - - - - - -
Aliaksandr Hleb 143' 2 2 - 2 - - - -
Sergey Kislyak 80' 2 1 1 1 - 1 - -
Yuri Kovalev 105' 2 1 1 - 1 1 - -
Renan Bressan 167' 2 2 - 1 - - - -
Pavel Savitskiy 137' 2 2 - 2 - - - -
Nikolay Signevich 33' 2 - 2 - - - - -
Nikita Korzun 9' 1 - 1 - - - - -
Aleksey Rios 90' 1 1 - - - - - -
Maksim Skavysh 25' 1 - 1 - - - - -
Dmitriy Baga - - - - - - - - -
Igor Burko - - - - - - - - -
Alyaksandr Hutor - - - - - - - - -
Andrey Klimovich - - - - - - - - -
Siarhei Matveichyk - - - - - - - - -
Denis Scherbitski - - - - - - - - -
Yevgeniy Shikavka - - - - - - - - -