Cadre
Matches
Classement
Nom
Stanislav Dragun 282' 4 3 1 1 2 - - -
Ivan Maevski 360' 4 4 - - - 1 - -
Aleksandr Martinovich 360' 4 4 - - - 1 - -
Anton Saroka 213' 4 2 2 2 2 - - -
Igor Stasevich 345' 4 4 - 1 1 - - -
Yuri Kendysh 105' 3 1 2 1 - 1 - -
Denis Laptev 118' 3 2 1 2 - 1 - -
Pavel Nekhaychik 229' 3 3 - 2 - - - -
Maksim Volodko 270' 3 3 - - - 2 - -
Sergey Balanovich 41' 2 - 2 - - - - -
Sergey Chernik 180' 2 2 - - - - - -
Andrey Gorbunov 180' 2 2 - - - - - -
Yuri Kovalev 105' 2 1 1 - 1 1 - -
Sergey Politevich 180' 2 2 - - - 1 - -
Denis Polyakov 180' 2 2 - - - - - -
Anton Putsila 88' 2 1 1 1 - - - -
Renan Bressan 167' 2 2 - 1 - - - -
Igor Shitov 180' 2 2 - - - - - -
Mikhail Sivakov 180' 2 2 - - - - - -
Sergey Kislyak 69' 1 1 - 1 - 1 - -
Nikita Korzun 9' 1 - 1 - - - - -
Aleksey Rios 90' 1 1 - - - - - -
Nikolay Signevich 29' 1 - 1 - - - - -
Igor Burko - - - - - - - - -
Alyaksandr Hutor - - - - - - - - -
Andrey Klimovich - - - - - - - - -
Siarhei Matveichyk - - - - - - - - -
Yevgeniy Shikavka - - - - - - - - -
Maksim Skavysh - - - - - - - - -
Aliaksandr Hleb - - - - - - - - -
Pavel Savitskiy - - - - - - - - -
Denis Scherbitski - - - - - - - - -