Cadre
Matches
Classement
Nom
Sergey Balanovich 41' 2 - 2 - - - - -
Sergey Chernik 180' 2 2 - - - - - -
Stanislav Dragun 180' 2 2 - - 2 - - -
Denis Laptev 115' 2 2 - 2 - 1 - -
Ivan Maevski 180' 2 2 - - - - - -
Aleksandr Martinovich 180' 2 2 - - - - - -
Pavel Nekhaychik 139' 2 2 - 2 - - - -
Sergey Politevich 180' 2 2 - - - 1 - -
Renan Bressan 167' 2 2 - 1 - - - -
Anton Saroka 65' 2 - 2 - 1 - - -
Igor Shitov 180' 2 2 - - - - - -
Igor Stasevich 165' 2 2 - 1 1 - - -
Maksim Volodko 180' 2 2 - - - 1 - -
Yuri Kendysh 13' 1 - 1 - - - - -
Yuri Kovalev 15' 1 - 1 - 1 - - -
Alyaksandr Hutor - - - - - - - - -
Andrey Klimovich - - - - - - - - -
Nikita Korzun - - - - - - - - -
Siarhei Matveichyk - - - - - - - - -
Denis Polyakov - - - - - - - - -
Aleksey Rios - - - - - - - - -
Yevgeniy Shikavka - - - - - - - - -
Mikhail Sivakov - - - - - - - - -