Cadre
Matches
Classement
Nom
Matej Jonjić 2582' 29 29 - 3 4 - - -
Yoichiro Kakitani 2472' 29 29 - 15 5 - - -
Kenyu Sugimoto 2550' 29 29 - 6 17 3 - -
Hotaru Yamaguchi 2610' 29 29 - - 2 1 - -
Yusuke Maruhashi 2496' 28 28 - 3 1 5 - -
Souza 2380' 28 27 1 11 4 7 - -
Jin-hyeon Kim 2340' 26 26 - - - 2 - -
Riku Matsuda 2242' 26 26 - 8 2 1 - -
Kazuya Yamamura 2005' 24 23 1 8 8 1 - -
Tatsuya Yamashita 1905' 24 22 2 2 2 - - -
Kota Mizunuma 1459' 19 16 3 9 2 - - -
Yasuki Kimoto 843' 18 8 10 1 2 2 - -
Kunimitsu Sekiguchi 540' 18 6 12 6 - - - -
Yūsuke Tanaka 470' 14 4 10 - - 2 - -
Hiroshi Kiyotake 859' 13 9 4 5 5 1 - -
Ryuji Sawakami 184' 11 1 10 1 - 1 - -
Ricardo Santos 186' 9 2 7 1 - - - -
Daichi Akiyama 111' 8 1 7 1 - - - -
Mitsuru Maruoka 139' 4 1 3 1 - - - -
Kota Fujimoto 13' 3 - 3 - - - - -
Takaki Fukumitsu 2' 3 - 3 - - - - -
Shohei Kiyohara 44' 3 - 3 - - 1 - -
Kenta Tanno 270' 3 3 - - - - - -
Teruyuki Moniwa 6' 1 - 1 - - - - -
Masataka Nishimoto 2' 1 - 1 - - - - -
Kentaro Kakoi - - - - - - - - -
Ayumu Seko - - - - - - - - -
Joon-Soo Ahn - - - - - - - - -
Kakeru Funaki - - - - - - - - -
Hinata Kida - - - - - - - - -
Takeru Kishimoto - - - - - - - - -
Shu Mogi - - - - - - - - -
Reiya Morishita - - - - - - - - -
Hayato Nukui - - - - - - - - -
Masaki Okino - - - - - - - - -
Toshiki Onozawa - - - - - - - - -
Musashi Oyama - - - - - - - - -
Masaki Sakamoto - - - - - - - - -
Noriyuki Sakemoto - - - - - - - - -
Honoya Shoji - - - - - - - - -
Towa Yamane - - - - - - - - -
Hirofumi Yamauchi - - - - - - - - -