Cadre
Matches
Classement
Nom
Matej Jonjić 3032' 34 34 - 3 6 1 - -
Yoichiro Kakitani 2922' 34 34 - 15 6 - - -
Kenyu Sugimoto 3000' 34 34 - 6 22 3 - -
Yusuke Maruhashi 2946' 33 33 - 3 1 5 - -
Souza 2830' 33 32 1 13 4 7 - -
Hotaru Yamaguchi 2880' 32 32 - - 2 1 - -
Jin-hyeon Kim 2790' 31 31 - - - 2 - -
Riku Matsuda 2663' 31 31 - 12 2 2 - -
Kazuya Yamamura 2203' 27 25 2 8 8 1 - -
Tatsuya Yamashita 1905' 26 22 4 2 2 - - -
Kota Mizunuma 1909' 24 21 3 12 3 1 - -
Yasuki Kimoto 1293' 23 13 10 2 2 4 - -
Hiroshi Kiyotake 1291' 18 14 4 9 6 2 - -
Kunimitsu Sekiguchi 540' 18 6 12 6 - - - -
Yūsuke Tanaka 491' 18 4 14 - - 2 - -
Daichi Akiyama 119' 12 1 11 1 - - - -
Ryuji Sawakami 184' 12 1 11 1 - 1 - -
Ricardo Santos 186' 9 2 7 1 - - - -
Takaki Fukumitsu 2' 5 - 5 - - - - -
Mitsuru Maruoka 139' 4 1 3 1 - - - -
Kota Fujimoto 13' 3 - 3 - - - - -
Shohei Kiyohara 44' 3 - 3 - - 1 - -
Kenta Tanno 270' 3 3 - - - - - -
Teruyuki Moniwa 6' 1 - 1 - - - - -
Masataka Nishimoto 2' 1 - 1 - - - - -
Kentaro Kakoi - - - - - - - - -
Noriyuki Sakemoto - - - - - - - - -
Ayumu Seko - - - - - - - - -
Joon-Soo Ahn - - - - - - - - -
Kakeru Funaki - - - - - - - - -
Hinata Kida - - - - - - - - -
Takeru Kishimoto - - - - - - - - -
Shu Mogi - - - - - - - - -
Reiya Morishita - - - - - - - - -
Motohiko Nakajima - - - - - - - - -
Hayato Nukui - - - - - - - - -
Masaki Okino - - - - - - - - -
Toshiki Onozawa - - - - - - - - -
Musashi Oyama - - - - - - - - -
Masaki Sakamoto - - - - - - - - -
Towa Yamane - - - - - - - - -
Hirofumi Yamauchi - - - - - - - - -