Cadre
Matches
Classement
Nom
Akito Fukumori 2929' 33 33 - 4 3 4 - -
Sung-Yun Gu 2907' 33 33 - 1 - 5 - -
Shingo Hyodo 2678' 32 30 2 10 2 - - -
Hiroki Miyazawa 2595' 30 29 1 5 2 4 - -
Ken Tokura 2432' 30 29 1 8 9 6 1 -
Takuma Arano 2036' 27 24 3 7 - 6 - -
Tomonobu Yokoyama 2257' 26 26 - 1 2 1 - -
Ryota Hayasaka 1810' 24 21 3 7 1 2 - -
Daiki Suga 1544' 23 16 7 3 1 - - -
Ryuji Kawai 1049' 20 12 8 7 - 3 - -
Naoya Kikuchi 1416' 17 16 1 5 - - - -
Shinji Ono 219' 16 - 16 - - - - -
Chanatip Songkrasin 1304' 16 15 1 4 - 1 - -
Diego Macedo 974' 15 11 4 5 - 1 - -
Hidetaka Kanazono 627' 15 6 9 5 - 1 - -
Min-Tae Kim 1187' 15 14 1 2 - 3 - -
Yoshihiro Uchimura 238' 15 1 14 1 - - - -
Jay Bothroyd 964' 14 10 4 4 10 4 - -
Naoki Ishikawa 1056' 12 12 - 3 - 1 - -
Jonathan Reis 994' 12 11 1 5 6 - - -
Julinho 600' 10 7 3 5 2 - - -
Ryosuke Shindo 380' 8 3 5 1 - - - -
Junichi Inamoto 111' 6 - 6 - - - - -
Yudai Tanaka 511' 6 6 - 2 - - - -
Kazuki Fukai 343' 5 5 - 4 - - - -
Kengo Ishii 243' 4 3 1 1 - 2 - -
Hiroyuki Mae 81' 4 - 4 1 - - - -
Shinya Uehara 2' 4 - 4 - - - - -
Junki Kanayama 153' 2 1 1 - - - - -
Takahiro Masukawa 6' 1 - 1 - - - - -
Yuto Nagasaka - - - - - - - - -
Tetsu Sugiyama - - - - - - - - -
Ren Fujimura - - - - - - - - -
Taiyo Hama - - - - - - - - -
Sora Igawa - - - - - - - - -