Cadre
Matches
Classement
Nom
Akito Fukumori 2507' 28 28 - 2 3 4 - -
Sung-Yun Gu 2457' 28 28 - 1 - 4 - -
Shingo Hyodo 2377' 28 27 1 7 1 - - -
Ken Tokura 2177' 26 26 - 7 8 6 1 -
Hiroki Miyazawa 2145' 25 24 1 5 2 1 - -
Takuma Arano 1788' 23 20 3 5 - 6 - -
Daiki Suga 1457' 21 15 6 2 1 - - -
Tomonobu Yokoyama 1807' 21 21 - 1 1 1 - -
Ryota Hayasaka 1425' 19 17 2 6 1 1 - -
Ryuji Kawai 1006' 18 11 7 6 - 2 - -
Diego Macedo 974' 15 11 4 5 - 1 - -
Naoya Kikuchi 1243' 15 14 1 4 - - - -
Min-Tae Kim 1187' 15 14 1 2 - 3 - -
Shinji Ono 192' 14 - 14 - - - - -
Yoshihiro Uchimura 238' 14 1 13 1 - - - -
Hidetaka Kanazono 608' 13 6 7 5 - 1 - -
Jonathan Reis 994' 12 11 1 5 6 - - -
Chanatip Songkrasin 888' 11 10 1 2 - 1 - -
Julinho 600' 10 7 3 5 2 - - -
Jay Bothroyd 518' 9 5 4 3 4 1 - -
Naoki Ishikawa 606' 7 7 - 3 - - - -
Yudai Tanaka 511' 6 6 - 2 - - - -
Kazuki Fukai 343' 5 5 - 4 - - - -
Ryosuke Shindo 153' 5 1 4 1 - - - -
Kengo Ishii 243' 4 3 1 1 - 2 - -
Hiroyuki Mae 81' 4 - 4 1 - - - -
Shinya Uehara 2' 4 - 4 - - - - -
Junichi Inamoto 10' 2 - 2 - - - - -
Junki Kanayama 153' 2 1 1 - - - - -
Takahiro Masukawa 6' 1 - 1 - - - - -
Yuto Nagasaka - - - - - - - - -
Tetsu Sugiyama - - - - - - - - -
Shunta Awaka - - - - - - - - -
Ren Fujimura - - - - - - - - -
Taiyo Hama - - - - - - - - -
Sora Igawa - - - - - - - - -