Cadre
Matches
Classement
Nom
Kosuke Ota 2551' 30 28 2 1 1 2 - -
Yuichi Maruyama 2565' 29 28 1 - 2 - - -
Keigo Higashi 2042' 28 25 3 16 1 3 - -
Kensuke Nagai 1563' 28 18 10 13 1 2 - -
Yojiro Takahagi 2464' 28 27 1 - - - - -
Yoshito Okubo 2130' 27 24 3 3 8 3 - -
Akihiro Hayashi 2340' 26 26 - - - 2 - -
Ryoichi Maeda 1073' 25 12 13 11 1 1 - -
Kento Hashimoto 2046' 24 23 1 5 5 2 - -
Sei Muroya 2111' 24 24 - 2 - 2 - -
Peter Utaka 1193' 24 10 14 5 8 1 - 1
Yuhei Tokunaga 1630' 23 18 5 3 - - - -
Shoya Nakajima 1054' 21 10 11 10 2 1 - -
Masato Morishige 1485' 17 17 - 1 1 2 - -
Takuji Yonemoto 561' 11 6 5 5 - - - -
Takuma Abe 465' 10 4 6 1 - - - -
Hyun-soo Jang 900' 10 10 - - 2 3 - -
Yohei Kajiyama 493' 10 6 4 4 - - - -
Kazunori Yoshimoto 815' 10 9 1 - - 1 - -
Hiroki Kawano 398' 8 7 1 7 - 2 - -
Sotan Tanabe 366' 8 4 4 2 1 2 - -
Takuo Okubo 540' 6 6 - - - - - -
Ryoya Ogawa 255' 5 3 2 1 - 1 - -
Jin-Soo Yu 167' 5 2 3 2 - - - -
Takahiro Yanagi 316' 4 4 - 1 - 1 - -
Masayuki Yamada 90' 2 1 1 - - - - -
Lipe Veloso 3' 1 - 1 - - - - -
Nathan Burns - - - - - - - - -
Go Hatano - - - - - - - - -
Riku Hirosue - - - - - - - - -
Makoto Okazaki - - - - - - - - -
Tasuku Hiraoka - - - - - - - - -
Naohiro Ishikawa - - - - - - - - -
Takefusa Kubo - - - - - - - - -
Takuya Uchida - - - - - - - - -
Jakkit Wechpirom - - - - - - - - -