Cadre
Matches
Classement
Nom
Kosuke Ota 2731' 32 30 2 1 1 2 - -
Yuichi Maruyama 2745' 31 30 1 - 2 - - -
Keigo Higashi 2207' 30 27 3 18 1 3 - -
Kensuke Nagai 1664' 30 19 11 14 1 2 - -
Yojiro Takahagi 2644' 30 29 1 - - - - -
Yoshito Ōkubo 2140' 28 24 4 3 8 3 - -
Akihiro Hayashi 2430' 27 27 - - - 2 - -
Kento Hashimoto 2226' 26 25 1 5 5 2 - -
Ryoichi Maeda 1163' 26 13 13 11 1 1 - -
Sei Muroya 2291' 26 26 - 2 - 2 - -
Peter Utaka 1273' 25 11 14 6 8 1 - 1
Yūhei Tokunaga 1720' 24 19 5 3 - - - -
Shoya Nakajima 1054' 21 10 11 10 2 1 - -
Masato Morishige 1485' 17 17 - 1 1 2 - -
Hyun-soo Jang 990' 11 11 - - 2 4 - -
Yohei Kajiyama 498' 11 6 5 4 - - - -
Takuji Yonemoto 561' 11 6 5 5 - - - -
Kazunori Yoshimoto 892' 11 10 1 1 - 1 - -
Takuma Abe 465' 10 4 6 1 - - - -
Hiroki Kawano 398' 8 7 1 7 - 2 - -
Sotan Tanabe 366' 8 4 4 2 1 2 - -
Takuo Okubo 630' 7 7 - - - - - -
Jin-Soo Yu 180' 6 2 4 2 - - - -
Ryoya Ogawa 255' 5 3 2 1 - 1 - -
Takahiro Yanagi 316' 4 4 - 1 - 1 - -
Masayuki Yamada 180' 3 2 1 - 1 - - -
Takefusa Kubo 33' 2 - 2 - - - - -
Rei Hirakawa 18' 1 - 1 - - - - -
Naohiro Ishikawa 56' 1 1 - 1 - - - -
Lipe Veloso 3' 1 - 1 - - - - -
Nathan Burns - - - - - - - - -
Go Hatano - - - - - - - - -
Riku Hirosue - - - - - - - - -
Makoto Okazaki - - - - - - - - -
Tasuku Hiraoka - - - - - - - - -
Wataru Sasaki - - - - - - - - -
Takuya Uchida - - - - - - - - -
Jakkit Wechpirom - - - - - - - - -