Cadre
Matches
Classement
Nom
Keigo Higashi 1783' 25 22 3 15 1 3 - -
Ryoichi Maeda 1023' 22 12 10 11 1 1 - -
Kensuke Nagai 1308' 25 15 10 11 1 2 - -
Shoya Nakajima 1054' 21 10 11 10 2 1 - -
Hiroki Kawano 398' 8 7 1 7 - 2 - -
Kento Hashimoto 1956' 23 22 1 5 5 2 - -
Takuji Yonemoto 561' 11 6 5 5 - - - -
Peter Utaka 1031' 22 8 14 4 8 1 - 1
Yohei Kajiyama 418' 8 5 3 3 - - - -
Sei Muroya 1841' 21 21 - 2 - 2 - -
Yoshito Okubo 1941' 24 22 2 2 7 3 - -
Sotan Tanabe 366' 8 4 4 2 1 2 - -
Yuhei Tokunaga 1373' 20 15 5 2 - - - -
Takuma Abe 465' 10 4 6 1 - - - -
Masato Morishige 1485' 17 17 - 1 1 2 - -
Ryoya Ogawa 255' 5 3 2 1 - 1 - -
Kosuke Ota 2281' 27 25 2 1 1 2 - -
Takahiro Yanagi 316' 4 4 - 1 - 1 - -
Jin-Soo Yu 85' 3 1 2 1 - - - -
Nathan Burns - - - - - - - - -
Go Hatano - - - - - - - - -
Akihiro Hayashi 2340' 26 26 - - - 2 - -
Riku Hirosue - - - - - - - - -
Hyun-soo Jang 720' 8 8 - - 1 3 - -
Yuichi Maruyama 2295' 26 25 1 - 2 - - -
Makoto Okazaki - - - - - - - - -
Takuo Okubo 270' 3 3 - - - - - -
Yojiro Takahagi 2284' 26 25 1 - - - - -
Masayuki Yamada 90' 2 1 1 - - - - -
Kazunori Yoshimoto 725' 9 8 1 - - 1 - -
Tasuku Hiraoka - - - - - - - - -
Naohiro Ishikawa - - - - - - - - -
Takefusa Kubo - - - - - - - - -
Takuya Uchida - - - - - - - - -
Jakkit Wechpirom - - - - - - - - -