Cadre
Matches
Classement
Nom
Diego Oliveira 1144' 15 14 1 9 9 1 - -
Akihiro Hayashi 1350' 15 15 - - - - - -
Keigo Higashi 1266' 15 14 1 3 3 - - -
Kotaro Omori 1187' 15 14 1 6 - 1 - -
Yojiro Takahagi 1324' 15 15 - 4 - 1 - -
Kento Hashimoto 1101' 14 12 2 - 1 1 - -
Kensuke Nagai 873' 14 11 3 10 4 1 - -
Ryoichi Maeda 446' 13 3 10 2 - 1 - -
Masato Morishige 1146' 13 13 - 1 2 2 - -
Sei Muroya 1163' 13 13 - 1 1 2 - -
Cayman Togashi 205' 11 2 9 2 - - - -
Hyun-soo Jang 868' 10 10 - 1 - 1 - -
Yuichi Maruyama 686' 9 7 2 - - - - -
Ryoya Ogawa 705' 8 8 - 1 - - - -
Kosuke Ota 645' 8 7 1 - - - - -
Takuji Yonemoto 292' 8 3 5 2 - 1 - -
Sotan Tanabe 206' 5 2 3 1 - - - -
Takefusa Kubo 58' 4 - 4 - - - - -
Makoto Okazaki 185' 3 2 1 - - 1 - -
Takuo Okubo - - - - - - - - -
Kiichi Yajima - - - - - - - - -
Masayuki Yamada - - - - - - - - -
Kazunori Yoshimoto - - - - - - - - -
Taichi Hara - - - - - - - - -
Go Hatano - - - - - - - - -
Rei Hirakawa - - - - - - - - -
Tasuku Hiraoka - - - - - - - - -
Riku Hirosue - - - - - - - - -
Yohei Kajiyama - - - - - - - - -
Manato Shinada - - - - - - - - -
Yoshitake Suzuki - - - - - - - - -
Takuya Uchida - - - - - - - - -
Jakkit Wechpirom - - - - - - - - -
Takahiro Yanagi - - - - - - - - -