Cadre
Matches
Classement
Nom
Keigo Higashi 2672' 32 30 2 8 4 1 - -
Yojiro Takahagi 2747' 32 32 - 9 - 2 - -
Diego Oliveira 2436' 30 29 1 17 12 2 - -
Kensuke Nagai 1518' 30 18 12 16 5 3 - -
Kotaro Omori 2253' 30 27 3 14 1 1 - -
Akihiro Hayashi 2610' 29 29 - - - - - -
Masato Morishige 2496' 28 28 - 1 2 4 - -
Sei Muroya 2513' 28 28 - 1 1 5 - -
Kento Hashimoto 2056' 25 23 2 2 1 2 - -
Kosuke Ota 1914' 23 21 2 1 1 - - -
Hyun-soo Jang 1948' 22 22 - 1 2 5 - -
Takuji Yonemoto 1237' 22 13 9 5 - 3 - -
Cayman Togashi 572' 19 6 13 6 1 - - -
Ryoichi Maeda 483' 17 3 14 2 - 1 - -
Lins 499' 16 4 12 4 3 1 - -
Ryoya Ogawa 1153' 14 13 1 2 - - - -
Sotan Tanabe 701' 14 7 7 4 1 - - -
Yuichi Maruyama 686' 9 7 2 - - - - -
Daiki Niwa 450' 6 5 1 - - 1 - -
Makoto Okazaki 365' 5 4 1 - 1 1 - -
Takefusa Kubo 58' 4 - 4 - - - - -
Kiichi Yajima 33' 4 - 4 - - - - -
Takuo Okubo 270' 3 3 - - - - - -
Rei Hirakawa 4' 1 - 1 - - - - -
Manato Shinada 6' 1 - 1 - - - - -
Takuya Uchida - 1 - 1 - - - - -
Tasuku Hiraoka - - - - - - - - -
Riku Hirosue - - - - - - - - -
Masayuki Yamada - - - - - - - - -
Takahiro Yanagi - - - - - - - - -
Kazunori Yoshimoto - - - - - - - - -
Taichi Hara - - - - - - - - -
Go Hatano - - - - - - - - -
Yoshitake Suzuki - - - - - - - - -
Jakkit Wechpirom - - - - - - - - -