Cadre
Matches
Classement
Nom
Keigo Higashi 2132' 26 24 2 8 4 - - -
Yojiro Takahagi 2267' 26 26 - 7 - 2 - -
Kotaro Omori 1894' 25 23 2 12 - 1 - -
Diego Oliveira 1920' 24 23 1 12 12 1 - -
Kensuke Nagai 1303' 24 16 8 14 4 2 - -
Akihiro Hayashi 2070' 23 23 - - - - - -
Masato Morishige 2046' 23 23 - 1 2 2 - -
Sei Muroya 2063' 23 23 - 1 1 4 - -
Kento Hashimoto 1521' 19 17 2 1 1 1 - -
Cayman Togashi 572' 19 6 13 6 1 - - -
Kosuke Ota 1466' 18 16 2 - 1 - - -
Takuji Yonemoto 1031' 18 11 7 4 - 3 - -
Hyun-soo Jang 1498' 17 17 - 1 1 3 - -
Ryoichi Maeda 474' 16 3 13 2 - 1 - -
Ryoya Ogawa 971' 11 11 - 2 - - - -
Sotan Tanabe 514' 11 5 6 2 1 - - -
Lins 323' 10 2 8 2 2 1 - -
Yuichi Maruyama 686' 9 7 2 - - - - -
Makoto Okazaki 365' 5 4 1 - 1 1 - -
Takefusa Kubo 58' 4 - 4 - - - - -
Daiki Niwa 270' 3 3 - - - - - -
Takuo Okubo 270' 3 3 - - - - - -
Rei Hirakawa 4' 1 - 1 - - - - -
Manato Shinada 6' 1 - 1 - - - - -
Takuya Uchida - 1 - 1 - - - - -
Kiichi Yajima 16' 1 - 1 - - - - -
Riku Hirosue - - - - - - - - -
Masayuki Yamada - - - - - - - - -
Kazunori Yoshimoto - - - - - - - - -
Taichi Hara - - - - - - - - -
Go Hatano - - - - - - - - -
Tasuku Hiraoka - - - - - - - - -
Yoshitake Suzuki - - - - - - - - -
Jakkit Wechpirom - - - - - - - - -
Takahiro Yanagi - - - - - - - - -