Cadre
Matches
Classement
Nom
Yasuhito Endō 597' 6 6 - 1 - 1 - -
Makoto Hasebe 597' 6 6 - 1 1 - - -
Yasuyuki Konno 600' 6 6 - - - - - -
Ryoichi Maeda 478' 6 6 - 5 3 - - -
Yuto Nagatomo 600' 6 6 - - - 1 - -
Shinji Okazaki 477' 6 4 2 - 3 - - -
Keisuke Honda 510' 5 5 - 1 1 - - -
Shinji Kagawa 422' 5 5 - 3 2 - - -
Eiji Kawashima 492' 5 5 - - - - - 1
Atsuto Uchida 466' 5 5 - 2 - 3 - -
Maya Yoshida 426' 5 5 - 1 1 1 1 -
Masahiko Inoha 149' 4 1 3 - 1 - - -
Daiki Iwamasa 237' 4 1 3 - - 1 - -
Jungo Fujimoto 56' 2 1 1 1 - - - -
Takuya Honda 6' 2 - 2 - - - - -
Hajime Hosogai 33' 2 - 2 - 1 - - -
Tadanari Lee 66' 2 - 2 - 1 - - -
Daisuke Matsui 148' 2 2 - 2 - 1 - -
Shusaku Nishikawa 105' 2 1 1 - - - - -
Yosuke Kashiwagi 90' 1 1 - - - - - -
Mitsuru Nagata - 1 - 1 - - - - -
Shuichi Gonda - - - - - - - - -
Ryota Moriwaki - - - - - - - - -