Cadre
Matches
Classement
Nom
Ritsu Doan 390' 4 4 - - 3 1 - -
Teruki Hara 291' 4 3 1 1 - 1 - -
Yuto Iwasaki 360' 4 4 - 2 - - - -
Ryosuke Kojima 390' 4 4 - - - - - -
Yuta Nakayama 390' 4 4 - - - - - -
Takehiro Tomiyasu 390' 4 4 - - - 1 - -
Keita Endo 178' 3 1 2 - - - - -
Mizuki Ichimaru 256' 3 3 - 1 - - - -
Takefusa Kubo 158' 3 - 3 - - - - -
Koji Miyoshi 201' 3 3 - 3 - - - -
So Fujitani 210' 2 2 - - - - - -
Kakeru Funaki 180' 2 2 - - - - - -
Ryo Hatsuse 180' 2 2 - - - - - -
Ko Itakura 134' 2 1 1 1 - 1 - -
Koki Ogawa 110' 2 2 - 1 1 - - -
Daisuke Sakai 99' 2 1 1 - - - - -
Daiki Sugioka 210' 2 2 - - - 1 - -
Kyosuke Tagawa 98' 2 1 1 - - - - -
Akito Takagi 65' 2 1 1 1 - - - -
Go Hatano - - - - - - - - -
Louis Yamaguchi - - - - - - - - -