Cadre
Matches
Classement
Nom
Kengo Kawamata 2868' 34 34 - 13 14 4 - -
Krzysztof Kamiński 2900' 33 33 - 1 - - - -
Adaílton 2370' 32 27 5 14 8 2 - -
Hayao Kawabe 2719' 32 31 1 10 4 5 - -
Kentaro Oi 2880' 32 32 - - 5 3 - -
Fozil Musaev 2660' 31 31 - 10 4 3 1 -
Nagisa Sakurauchi 2532' 31 29 2 4 2 4 - -
Shunsuke Nakamura 2627' 30 30 - 11 5 2 - -
Tomohiko Miyazaki 2232' 29 28 1 12 - 1 1 -
Shun Morishita 2604' 29 29 - 1 1 - - -
Shohei Takahashi 2505' 28 28 - 2 - 4 - -
Takuya Matsuura 919' 26 8 18 6 3 - - -
Daiki Ogawa 1133' 20 11 9 1 - 2 - -
Masaya Matsumoto 277' 18 2 16 2 - - - -
Kota Ueda 387' 13 3 10 2 1 1 - -
Yoshiaki Ota 467' 8 6 2 7 - - - -
Daisuke Matsui 167' 7 2 5 2 - 1 - -
Kazuki Saito 80' 7 - 7 - - - - -
Rikiya Uehara 254' 6 1 5 - - 1 - -
Daigo Araki 66' 5 - 5 - - 1 - -
Yoshiaki Fujita 190' 5 2 3 - - - - -
Koki Ogawa 135' 5 - 5 - - 1 - -
Hiroki Yamada 117' 5 1 4 1 1 - - -
Kosuke Yamamoto 276' 5 4 1 1 - - - -
Naoki Hatta 160' 2 1 1 - - - - -
Taisuke Nakamura 93' 2 1 1 1 - - - -
Ryuki Miura - - - - - - - - -
Seiya Nakano - - - - - - - - -
Ko Shimura - - - - - - - - -
Kotaro Fujikawa - - - - - - - - -
Takeaki Harigaya - - - - - - - - -
Hiroki Ito - - - - - - - - -
Takuma Ominami - - - - - - - - -