Cadre
Matches
Classement
Nom
Kengo Kawamata 2418' 29 29 - 13 11 2 - -
Krzysztof Kamiński 2450' 28 28 - 1 - - - -
Adaílton 1931' 27 22 5 12 7 1 - -
Hayao Kawabe 2385' 27 27 - 6 4 4 - -
Kentaro Oi 2430' 27 27 - - 4 2 - -
Nagisa Sakurauchi 2216' 27 25 2 3 2 2 - -
Fozil Musaev 2276' 26 26 - 6 4 2 1 -
Tomohiko Miyazaki 1960' 25 24 1 10 - - 1 -
Shun Morishita 2244' 25 25 - 1 1 - - -
Shunsuke Nakamura 2203' 25 25 - 10 5 2 - -
Shohei Takahashi 2145' 24 24 - 2 - 3 - -
Takuya Matsuura 778' 22 7 15 5 3 - - -
Daiki Ogawa 863' 17 8 9 1 - 1 - -
Masaya Matsumoto 252' 15 2 13 2 - - - -
Kota Ueda 369' 10 3 7 2 1 1 - -
Yoshiaki Ota 467' 8 6 2 7 - - - -
Daisuke Matsui 167' 7 2 5 2 - 1 - -
Kazuki Saito 80' 7 - 7 - - - - -
Daigo Araki 66' 5 - 5 - - 1 - -
Koki Ogawa 135' 5 - 5 - - 1 - -
Kosuke Yamamoto 276' 5 4 1 1 - - - -
Yoshiaki Fujita 181' 4 2 2 - - - - -
Hiroki Yamada 91' 4 1 3 1 1 - - -
Naoki Hatta 160' 2 1 1 - - - - -
Taisuke Nakamura 93' 2 1 1 1 - - - -
Rikiya Uehara 32' 2 - 2 - - - - -
Ryuki Miura - - - - - - - - -
Ko Shimura - - - - - - - - -
Kotaro Fujikawa - - - - - - - - -
Hiroki Ito - - - - - - - - -
Takuma Ominami - - - - - - - - -
Takafumi Shimizu - - - - - - - - -