Cadre
Matches
Classement
Nom
Cristiano 2509' 29 28 1 3 12 4 - -
Junya Ito 2450' 29 27 2 8 6 2 - -
Kosuke Nakamura 2610' 29 29 - - - - - -
Hidekazu Otani 2585' 29 29 - 4 4 3 - -
Shinnosuke Nakatani 2469' 28 28 - - - 3 1 -
Ryuta Koike 2262' 27 26 1 5 - 1 - -
Yuta Nakayama 2230' 25 25 - - 1 2 - 1
Kosuke Taketomi 1429' 23 16 7 11 9 1 - -
Naoki Wako 1777' 23 20 3 3 - 3 - -
Diego Oliveira 1068' 22 10 12 2 4 1 1 -
Hiroto Nakagawa 1232' 18 15 3 10 3 1 - -
Kohei Tezuka 1302' 16 16 - 11 2 4 - -
Yūki Ōtsu 566' 15 6 9 5 1 - - -
Ramon 839' 14 9 5 1 1 2 - -
Yusuke Kobayashi 738' 13 9 4 5 1 2 - -
Hajime Hosogai 117' 12 - 12 - - - - -
Jiro Kamata 717' 11 8 3 3 - 4 - -
Bo-kyung Kim 665' 9 7 2 2 - 2 1 -
Suk-Young Yun 652' 9 7 2 2 - 1 - -
Taiyo Koga 364' 8 4 4 2 - - - -
Ryoichi Kurisawa 51' 4 - 4 - - - - -
Dudu 4' 2 - 2 - - - - -
Tomoki Imai 3' 1 - 1 - - - - -
Kaito Anzai - - - - - - - - -
Takuya Hashiguchi - - - - - - - - -
Kazushige Kirihata - - - - - - - - -
Haruhiko Takimoto - - - - - - - - -
Toshiaki Miyamoto - - - - - - - - -
So Nakagawa - - - - - - - - -
Koki Oshima - - - - - - - - -
Haruki Saruta - - - - - - - - -