Cadre
Matches
Classement
Nom
Junya Ito 2899' 34 32 2 9 6 2 - -
Kosuke Nakamura 3060' 34 34 - - - 1 - -
Cristiano 2869' 33 32 1 3 12 4 - -
Ryuta Koike 2712' 32 31 1 6 - 1 - -
Hidekazu Otani 2855' 32 32 - 4 5 3 - -
Shinnosuke Nakatani 2649' 30 30 - - - 3 1 -
Yuta Nakayama 2680' 30 30 - - 1 2 - 1
Diego Oliveira 1329' 27 13 14 3 5 2 1 -
Naoki Wako 2137' 27 24 3 3 - 3 - -
Kosuke Taketomi 1524' 26 17 9 13 9 1 - -
Hiroto Nakagawa 1470' 22 18 4 13 3 1 - -
Ramon Lopes 1196' 18 13 5 2 3 2 - -
Yūki Ōtsu 579' 16 6 10 5 1 - - -
Kohei Tezuka 1302' 16 16 - 11 2 4 - -
Jiro Kamata 997' 15 11 4 3 - 4 - -
Hajime Hosogai 133' 14 - 14 - - - - -
Yusuke Kobayashi 828' 14 10 4 5 1 2 - -
Bo-kyung Kim 1025' 13 11 2 2 - 4 1 -
Suk-young Yun 742' 10 8 2 2 - 1 - -
Taiyo Koga 364' 9 4 5 2 - - - -
Ryoichi Kurisawa 232' 7 2 5 2 - - - -
Dudu 4' 2 - 2 - - - - -
Tomoki Imai 3' 1 - 1 - - - - -
Kaito Anzai - - - - - - - - -
Takuya Hashiguchi - - - - - - - - -
Kazushige Kirihata - - - - - - - - -
Koki Oshima - - - - - - - - -
Haruhiko Takimoto - - - - - - - - -
Toshiaki Miyamoto - - - - - - - - -
So Nakagawa - - - - - - - - -
Haruki Saruta - - - - - - - - -