Cadre
Matches
Classement
Nom
Eduardo Neto 754' 10 8 2 - 1 - - -
Yū Kobayashi 711' 10 8 2 3 6 - - -
Shintaro Kurumaya 848' 10 10 - - - 1 - 1
Sung-ryong Jung 810' 9 9 - - - - - -
Kengo Nakamura 657' 9 8 1 4 1 - - -
Tatsuki Nara 661' 9 8 1 - 2 1 - 1
Yusuke Tasaka 639' 9 6 3 - - - - -
Hiroyuki Abe 625' 8 8 - 3 1 1 - -
Shogo Taniguchi 720' 8 8 - - 1 1 - -
Takayuki Morimoto 248' 7 3 4 3 - - - -
Rhayner 404' 7 4 3 1 2 - 1 -
Akihiro Ienaga 478' 6 5 1 1 - - - -
Ryota Oshima 432' 6 5 1 3 - - - -
Tatsuya Hasegawa 278' 4 2 2 1 2 - - -
Koji Miyoshi 175' 4 2 2 1 - - - -
Kentaro Moriya 172' 4 2 2 1 - 1 - -
Kyohei Noborizato 223' 4 2 2 2 - - - -
Ko Itakura 162' 3 3 - 3 1 - - -
Elsinho 180' 2 2 - - 2 1 - -
Michael Fitzgerald 180' 2 2 - - - - - -
Yusuke Igawa 150' 2 2 - 1 - - - -
Kenta Kano 74' 2 1 1 1 - - - -
Shota Arai 90' 1 1 - - - - - -
Eduardo 25' 1 - 1 - - 1 - -
Shohei Otsuka 64' 1 1 - 1 - - - -
Yuto Takeoka 11' 1 - 1 - - - - -
Shunsuke Ando - - - - - - - - -
Kei Chinen - - - - - - - - -
Carlos Duke - - - - - - - - -
William Popp - - - - - - - - -
Ao Tanaka - - - - - - - - -