Cadre
Matches
Classement
Nom
Yoshiki Takahashi 2842' 34 32 2 4 1 4 - -
Shuichi Gonda 2900' 33 33 - 1 - - - -
Riki Harakawa 2793' 33 31 2 6 7 4 - -
Min-hyeok Kim 2916' 33 32 1 - 3 2 - -
Yutaka Yoshida 2668' 30 30 - 1 - 4 - -
Akito Fukuta 2420' 29 27 2 4 4 1 - -
Yōhei Toyoda 1801' 28 20 8 5 5 - - -
Víctor Ibarbo 1845' 25 21 4 11 5 3 - -
Kyosuke Tagawa 1128' 24 12 12 10 4 2 - -
Masato Fujita 1523' 23 16 7 2 - 2 - -
Yuzo Kobayashi 1605' 19 18 1 2 - 3 - -
Yuji Ono 1343' 19 18 1 15 2 4 - -
Takeshi Aoki 1133' 17 11 6 1 - - - -
Dong-Geon Cho 921' 17 10 7 7 5 1 - -
Seung-hyun Jung 1331' 16 14 2 - 1 4 - -
Daichi Kamada 1402' 16 16 - 6 3 1 - -
Kei Ikeda 187' 12 - 12 - - - - -
Hiroyuki Taniguchi 900' 10 10 - 1 - 2 - -
Koki Mizuno 185' 9 1 8 1 1 1 - -
Yong-woo Ahn 201' 8 1 7 1 - - - -
Takamitsu Tomiyama 386' 8 5 3 5 - - - -
Hiroki Kawano 308' 7 6 1 6 - - - -
Hiromu Mitsumaru 476' 6 5 1 1 - - - -
Yoshizumi Ogawa 143' 5 2 3 2 - - - -
Franco Sbuttoni 90' 3 1 2 - - - - -
Taku Akahoshi 160' 2 1 1 - - - - -
Hiroto Ishikawa 53' 1 1 - 1 - - - -
Tetsuro Ota - - - - - - - - -
Shugo Tsuji - - - - - - - - -
Akira Fantini - - - - - - - - -
Koya Fujimatsu - - - - - - - - -
Hiroto Kurakazu - - - - - - - - -
Shingo Moriyama - - - - - - - - -