Cadre
Matches
Classement
Nom
Riki Harakawa 2523' 30 28 2 6 6 3 - -
Yoshiki Takahashi 2482' 30 28 2 4 1 3 - -
Shuichi Gonda 2540' 29 29 - 1 - - - -
Min-hyeok Kim 2610' 29 29 - - 1 1 - -
Akito Fukuta 2360' 28 26 2 3 3 1 - -
Yutaka Yoshida 2308' 26 26 - 1 - 4 - -
Yōhei Toyoda 1667' 24 18 6 3 5 - - -
Víctor Ibarbo 1580' 22 18 4 9 4 2 - -
Masato Fujita 1431' 21 15 6 2 - 2 - -
Kyosuke Tagawa 866' 20 9 11 8 3 2 - -
Dong-Geon Cho 921' 17 10 7 7 5 1 - -
Daichi Kamada 1402' 16 16 - 6 3 1 - -
Yuzo Kobayashi 1355' 16 15 1 1 - 2 - -
Yuji Ono 996' 15 14 1 13 2 1 - -
Takeshi Aoki 979' 13 10 3 1 - - - -
Seung-hyun Jeong 971' 12 10 2 - 1 3 - -
Hiroyuki Taniguchi 900' 10 10 - 1 - 2 - -
Kei Ikeda 92' 9 - 9 - - - - -
Takamitsu Tomiyama 386' 8 5 3 5 - - - -
Yong-woo Ahn 224' 7 1 6 - - - - -
Koki Mizuno 106' 6 1 5 1 1 1 - -
Hiroki Kawano 222' 5 4 1 4 - - - -
Hiromu Mitsumaru 386' 5 4 1 - - - - -
Yoshizumi Ogawa 143' 5 2 3 2 - - - -
Franco Sbuttoni 90' 3 1 2 - - - - -
Taku Akahoshi 160' 2 1 1 - - - - -
Hiroto Ishikawa - - - - - - - - -
Tetsuro Ota - - - - - - - - -
Shugo Tsuji - - - - - - - - -
Akira Fantini - - - - - - - - -
Koya Fujimatsu - - - - - - - - -
Hiroto Kurakazu - - - - - - - - -
Shingo Moriyama - - - - - - - - -