Cadre
Matches
Classement
Nom
Bojan Balaž 439' 6 5 1 1 - 1 - -
Borisav Burmaz 398' 6 6 - 5 1 - - -
Ivan Ilić 451' 6 6 - 1 1 1 - -
Dragoljub Savić 440' 6 6 - 2 2 - - -
Strahinja Eraković 400' 5 5 - - - 3 - -
Stefan Radmanovac 400' 5 5 - - - 1 - -
Lazar Slavković 400' 5 5 - - - - - -
Milutin Vidosavljević 370' 5 5 - 1 4 2 - -
Bogdan Jočić 200' 4 3 1 3 1 1 - -
Danilo Mitrović 320' 4 4 - - 1 - - -
Kristijan Belić 240' 3 3 - - 1 1 - -
Ivan Ćorković 240' 3 3 - - - - - -
Njegoš Kupusović 71' 3 - 3 - - - - -
Goran Lončar 129' 3 2 1 1 - 1 - -
Martin Novaković 186' 3 2 1 - 3 1 - -
Lazar Pavlović 220' 3 3 - 2 1 - - -
Luka Velikić 72' 3 - 3 - 1 - - -
Luka Bijelović 33' 2 - 2 - - 1 - -
Đorđe Jovanović 50' 2 1 1 1 - - - -
Strahinja Pavlović 31' 2 - 2 - - - - -
Slobodan Stanojlović 26' 2 - 2 - - - - -
Dejan Zukić 84' 2 1 1 1 - - - -
Luka Krstović 80' 1 1 - - - - - -
Mateja Dukić - - - - - - - - -
Vukan Kovač - - - - - - - - -
Nikola Savić - - - - - - - - -
Nikola Stajić - - - - - - - - -
Marko Dedijer - - - - - - - - -