Cadre
Matches
Classement
Nom
Yuji Rokutan 2610' 29 29 - - - 1 - -
Takuma Edamura 1918' 28 25 3 21 - 1 - -
Ko Matsubara 2475' 28 28 - - 2 3 - 1
Shoma Kamata 2335' 27 27 - 6 2 1 - -
Mitchell Duke 1541' 26 17 9 6 1 1 - -
Mitsunari Musaka 2215' 25 25 - 3 - 5 - -
Shota Kaneko 1322' 22 17 5 16 3 - - -
Hiroshi Futami 1797' 21 20 1 1 1 1 - -
Koya Kitagawa 709' 21 4 17 2 3 1 - -
Tae-se Jong 1683' 20 19 1 3 9 4 - -
Ryohei Shirasaki 1595' 20 18 2 2 3 2 - -
Ryo Takeuchi 1698' 19 19 - 1 - 2 - -
Makoto Kakuda 1328' 18 15 3 1 1 4 - -
Kazuya Murata 437' 18 1 17 - - - - -
Tiago Alves 836' 14 9 5 6 4 2 - -
Yu Hasegawa 795' 13 9 4 5 2 2 - -
Tomoya Inukai 971' 11 11 - 1 - - - -
Gakuto Notsuda 676' 11 8 3 7 - - - -
Kanu 900' 10 10 - - - 3 - -
Freire 315' 9 3 6 1 - 2 - -
Taisuke Muramatsu 156' 5 2 3 1 - - - -
Kohei Shimizu 164' 4 1 3 1 - 1 - -
Chikashi Masuda 79' 2 1 1 1 - - - -
Takahiro Iida 18' 1 - 1 - - 1 - -
Yosuke Kawai 90' 1 1 - - - - - -
Kota Sugiyama 2' 1 - 1 - - - - -
Jun-Byum Byeon - - - - - - - - -
Jin Hiratsuka - - - - - - - - -
Toru Takagiwa - - - - - - - - -
Yuta Taki - - - - - - - - -
Yugo Tatsuta - - - - - - - - -
Yuki Uekusa - - - - - - - - -
Kenta Ito - - - - - - - - -
Byeom-Yong Kim - - - - - - - - -
Shin Mitsuzaki - - - - - - - - -
Seiya Niizeki - - - - - - - - -
Yohei Nishibe - - - - - - - - -
Kaito Suzuki - - - - - - - - -
Togo Umeda - - - - - - - - -