Cadre
Matches
Classement
Nom
Yuji Rokutan 3060' 34 34 - - - 2 - -
Ko Matsubara 2835' 32 32 - - 2 3 - 1
Mitchell Duke 1947' 31 22 9 7 1 1 - -
Takuma Edamura 2007' 30 26 4 22 - 1 - -
Shoma Kamata 2436' 29 28 1 7 2 1 - -
Shota Kaneko 1629' 26 21 5 18 4 - - -
Koya Kitagawa 1127' 26 9 17 4 5 1 - -
Hiroshi Futami 2157' 25 24 1 1 1 2 - -
Mitsunari Musaka 2215' 25 25 - 3 - 5 - -
Ryohei Shirasaki 1885' 24 21 3 3 3 4 - -
Ryo Takeuchi 2148' 24 24 - 1 - 2 - -
Tae-se Jong 1878' 23 21 2 5 10 5 - -
Makoto Kakuda 1418' 19 16 3 1 1 4 - -
Kazuya Murata 455' 19 1 18 - - - - -
Tiago Alves 963' 17 10 7 6 4 3 - -
Yu Hasegawa 834' 16 9 7 5 2 2 - -
Tomoya Inukai 1421' 16 16 - 1 - 1 - -
Freire 327' 11 3 8 1 - 3 - -
Gakuto Notsuda 676' 11 8 3 7 - - - -
Kanu 900' 10 10 - - - 3 - -
Kohei Shimizu 614' 9 6 3 1 - 1 - -
Taisuke Muramatsu 156' 5 2 3 1 - - - -
Chikashi Masuda 259' 4 3 1 1 1 - - -
Yosuke Kawai 248' 3 3 - 2 - - - -
Takahiro Iida 18' 1 - 1 - - 1 - -
Kota Sugiyama 2' 1 - 1 - - - - -
Jun-Byum Byeon - - - - - - - - -
Jin Hiratsuka - - - - - - - - -
Yohei Nishibe - - - - - - - - -
Toru Takagiwa - - - - - - - - -
Yuta Taki - - - - - - - - -
Yugo Tatsuta - - - - - - - - -
Yuki Uekusa - - - - - - - - -
Kenta Ito - - - - - - - - -
Byeom-Yong Kim - - - - - - - - -
Shin Mitsuzaki - - - - - - - - -
Seiya Niizeki - - - - - - - - -
Kaito Suzuki - - - - - - - - -
Togo Umeda - - - - - - - - -