Cadre
Matches
Classement
Nom
Woo-young Jung 844' 12 9 3 3 1 1 - -
Yong Lee 767' 11 10 1 5 - - - -
Hyun-soo Jang 757' 10 8 2 1 - - - -
Heung-min Son 806' 10 9 1 3 1 - - -
Sung-yueng Ki 706' 9 9 - 6 - - - -
Min-jae Kim 535' 9 6 3 3 - - - -
Seung-gyu Kim 766' 9 9 - 1 - - - -
Shin-wook Kim 520' 9 5 4 2 4 - - -
Young-gwon Kim 754' 9 9 - 2 - 2 - -
Chul Hong 489' 8 6 2 2 - 1 - -
Hee-chan Hwang 577' 8 6 2 4 1 - - -
Seon-min Moon 215' 8 2 6 2 1 - - -
Jae-sung Lee 471' 7 5 2 2 1 - - -
In-beom Hwang 186' 5 2 3 2 1 2 - -
Ui-jo Hwang 219' 5 3 2 3 2 - - -
Seung-hyun Jung 188' 5 2 3 1 - - - -
Min-woo Kim 278' 5 2 3 - - - - -
Seung-woo Lee 217' 5 3 2 3 - - - -
Tae-hee Nam 414' 5 5 - 2 1 - - -
Joo-ho Park 324' 5 4 1 2 1 - - -
Hyun-woo Cho 360' 4 4 - - - - - -
Yo-han Go 266' 4 3 1 3 - - - -
See-jong Ju 156' 4 1 3 - - - - -
Ja-cheol Koo 230' 4 3 1 2 - - - -
Chang-min Lee 96' 4 1 3 1 1 - - -
Young-sun Yun 228' 4 2 2 1 - - - -
Jin-su Kim 185' 3 3 - 3 - 1 - -
Moon-Hwan Kim 49' 3 - 3 - - - - -
Seong-jun Kim 132' 3 1 2 1 - - - -
Seung-dae Kim 116' 3 1 2 1 - - - -
Jae-sung Lee 215' 3 2 1 1 1 - - -
Keun-ho Lee 190' 3 2 1 2 - - - -
Seung-ki Lee 144' 3 2 1 2 - - - -
Jun-ho Son 71' 3 1 2 1 - - - -
Hyun-jun Suk 132' 3 1 2 1 - - - -
Chul-soon Choi 134' 2 1 1 - - 1 - -
Dong-won Ji 99' 2 1 1 1 - - - -
Seong-uk Jin 72' 2 1 1 1 - - - -
Jin-hyeon Kim 134' 2 1 1 - - - - -
Tae-hwan Kim 90' 2 1 1 - - - - -
Chang-hoon Kwon 152' 2 2 - 1 1 - - -
Chan-dong Lee 180' 2 2 - 1 - - - -
Chung-yong Lee 137' 2 2 - 2 - - - -
Ban-suk Oh 65' 2 1 1 1 - - - -
Jeong-ho Hong 46' 1 1 - 1 - - - -
Jung-min Kim - 1 - 1 - - - - -
Kyung-won Kwon 44' 1 - 1 - - - - -
Jin-hyun Lee 9' 1 - 1 - - - - -
Sang-ho Na 21' 1 - 1 - - - - -
Ki-hun Yeom 15' 1 - 1 - - - - -
Suk-young Yun 59' 1 - 1 - - - - -
Dong-jun Kim - - - - - - - - -
You-hyeon Lee - - - - - - - - -
Ji-su Park - - - - - - - - -
Beom-keun Song - - - - - - - - -