Cadre
Matches
Classement
Nom
Woo-young Jung 729' 10 8 2 3 - 1 - -
Shin-wook Kim 520' 9 5 4 2 4 - - -
Hyun-soo Jang 655' 8 7 1 1 - - - -
Yong Lee 541' 8 7 1 4 - - - -
Heung-min Son 626' 8 7 1 3 1 - - -
Sung-yueng Ki 531' 7 7 - 5 - - - -
Seung-gyu Kim 586' 7 7 - 1 - - - -
Jae-sung Lee 471' 7 5 2 2 1 - - -
Hee-chan Hwang 428' 6 4 2 2 1 - - -
Min-jae Kim 360' 6 4 2 1 - - - -
Young-gwon Kim 496' 6 6 - 1 - 1 - -
Chul Hong 290' 5 4 1 2 - - - -
Min-woo Kim 278' 5 2 3 - - - - -
Seung-woo Lee 217' 5 3 2 3 - - - -
Seon-min Moon 115' 5 1 4 1 1 - - -
Yo-han Go 266' 4 3 1 3 - - - -
Seung-hyun Jung 183' 4 2 2 1 - - - -
Chang-min Lee 96' 4 1 3 1 1 - - -
Joo-ho Park 253' 4 3 1 1 - - - -
Young-sun Yun 228' 4 2 2 1 - - - -
Hyun-woo Cho 270' 3 3 - - - - - -
See-jong Ju 112' 3 1 2 - - - - -
Jin-su Kim 185' 3 3 - 3 - 1 - -
Seong-jun Kim 132' 3 1 2 1 - - - -
Seung-dae Kim 116' 3 1 2 1 - - - -
Ja-cheol Koo 184' 3 2 1 1 - - - -
Jae-sung Lee 215' 3 2 1 1 1 - - -
Keun-ho Lee 190' 3 2 1 2 - - - -
Seung-ki Lee 144' 3 2 1 2 - - - -
Jun-ho Son 71' 3 1 2 1 - - - -
Chul-soon Choi 134' 2 1 1 - - 1 - -
In-Beaom Hwang 26' 2 - 2 - - 1 - -
Ui-jo Hwang 81' 2 1 1 1 - - - -
Dong-won Ji 99' 2 1 1 1 - - - -
Seong-uk Jin 72' 2 1 1 1 - - - -
Jin-hyeon Kim 134' 2 1 1 - - - - -
Moon-Hwan Kim 5' 2 - 2 - - - - -
Tae-hwan Kim 90' 2 1 1 - - - - -
Chang-hoon Kwon 152' 2 2 - 1 1 - - -
Chan-dong Lee 180' 2 2 - 1 - - - -
Tae-hee Nam 144' 2 2 - 2 1 - - -
Ban-suk Oh 65' 2 1 1 1 - - - -
Jeong-ho Hong 46' 1 1 - 1 - - - -
Kyung-won Kwon 44' 1 - 1 - - - - -
Chung-yong Lee 56' 1 1 - 1 - - - -
Ki-hun Yeom 15' 1 - 1 - - - - -
Suk-young Yun 59' 1 - 1 - - - - -
Dong-jun Kim - - - - - - - - -
Beom-keun Song - - - - - - - - -