Cadre
Matches
Classement
Nom
Woo-young Jung 934' 13 10 3 3 1 1 - -
Yong Lee 925' 13 12 1 6 - - - -
Young-gwon Kim 907' 11 11 - 3 - 2 - -
Hyun-soo Jang 757' 10 8 2 1 - - - -
Sung-yueng Ki 796' 10 10 - 6 - - - -
Min-jae Kim 625' 10 7 3 3 - - - -
Seung-gyu Kim 856' 10 10 - 1 - - - -
Heung-min Son 806' 10 9 1 3 1 - - -
Chul Hong 503' 9 6 3 2 - 1 - -
Hee-chan Hwang 667' 9 7 2 4 1 - - -
Shin-wook Kim 520' 9 5 4 2 4 - - -
Seon-min Moon 253' 9 2 7 2 2 - - -
Jae-sung Lee 515' 8 5 3 2 1 - - -
In-beom Hwang 322' 7 4 3 3 1 2 - -
Ui-jo Hwang 348' 7 5 2 5 3 - - -
Seung-hyun Jung 270' 6 3 3 2 - - - -
Tae-hee Nam 466' 6 6 - 3 2 - - -
Joo-ho Park 400' 6 5 1 3 1 - - -
Hyun-woo Jo 450' 5 5 - - - - - -
Se-jong Ju 246' 5 2 3 - - - - -
Min-woo Kim 278' 5 2 3 - - - - -
Ja-cheol Koo 274' 5 3 2 2 - - - -
Seung-woo Lee 217' 5 3 2 3 - - - -
Yo-han Go 266' 4 3 1 3 - - - -
Moon-hwan Kim 71' 4 - 4 - - - - -
Chang-min Lee 96' 4 1 3 1 1 - - -
Chung-yong Lee 259' 4 4 - 4 - - - -
Hyun-jun Suk 153' 4 1 3 1 1 - - -
Young-sun Yun 228' 4 2 2 1 - - - -
Dong-won Ji 129' 3 1 2 1 - - - -
Jin-su Kim 185' 3 3 - 3 - 1 - -
Seong-jun Kim 132' 3 1 2 1 - - - -
Seung-dae Kim 116' 3 1 2 1 - - - -
Kyung-won Kwon 161' 3 1 2 - - - - -
Jae-sung Lee 215' 3 2 1 1 1 - - -
Keun-ho Lee 190' 3 2 1 2 - - - -
Seung-ki Lee 144' 3 2 1 2 - - - -
Jun-ho Son 71' 3 1 2 1 - - - -
Chul-soon Choi 134' 2 1 1 - - 1 - -
Seong-uk Jin 72' 2 1 1 1 - - - -
Jin-hyeon Kim 134' 2 1 1 - - - - -
Tae-hwan Kim 90' 2 1 1 - - - - -
Chang-hoon Kwon 152' 2 2 - 1 1 - - -
Chan-dong Lee 180' 2 2 - 1 - - - -
Jin-hyun Lee 23' 2 - 2 - - - - -
Sang-ho Na 111' 2 1 1 - - - - -
Ban-suk Oh 65' 2 1 1 1 - - - -
Jeong-ho Hong 46' 1 1 - 1 - - - -
Jung-min Kim - 1 - 1 - - - - -
Ji-su Park 8' 1 - 1 - - - - -
Ki-hun Yeom 15' 1 - 1 - - - - -
Suk-young Yun 59' 1 - 1 - - - - -
Dong-jun Kim - - - - - - - - -
You-hyeon Lee - - - - - - - - -
Beom-keun Song - - - - - - - - -