Cadre
Matches
Classement
Nom
Hee-chan Hwang 203' 3 2 1 1 - 1 - -
Hyun-soo Jang 270' 3 3 - - - - - -
Hyun-woo Jo 270' 3 3 - - - - - -
Woo-young Jung 126' 3 1 2 - - 2 - -
Young-gwon Kim 270' 3 3 - - 1 1 - -
Jae-sung Lee 270' 3 3 - - - 1 - -
Yong Lee 270' 3 3 - - - 1 - -
Heung-min Son 270' 3 3 - - 2 1 - -
Chul Hong 96' 2 1 1 - - - - -
Se-jong Ju 85' 2 1 1 1 - - - -
Sung-yueng Ki 180' 2 2 - - - - - -
Min-woo Kim 146' 2 1 1 1 - - - -
Ja-cheol Koo 128' 2 2 - 2 - - - -
Seung-woo Lee 44' 2 - 2 - - 1 - -
Seon-min Moon 146' 2 2 - 2 - 1 - -
Yo-han Go 11' 1 - 1 - - - - -
Shin-wook Kim 67' 1 1 - 1 - 1 - -
Joo-ho Park 28' 1 1 - 1 - - - -
Young-sun Yun 90' 1 1 - - - - - -
Seung-hyun Jung - - - - - - - - -
Jin-hyeon Kim - - - - - - - - -
Seung-gyu Kim - - - - - - - - -
Ban-suk Oh - - - - - - - - -