Cadre
Matches
Classement
Nom
Kazuki Oiwa 2610' 29 29 - - 2 1 - -
Yasuhiro Hiraoka 2477' 28 28 - 2 - 4 - -
Hirotaka Mita 2493' 28 28 - 1 4 3 - -
Naoki Ishihara 2292' 26 26 - 5 9 1 - -
Hiroaki Okuno 1749' 26 19 7 10 3 1 - -
Koji Hachisuka 1128' 25 10 15 10 - 1 - -
Shingo Tomita 2169' 25 24 1 3 - 2 - -
Crislan 946' 24 9 15 5 8 5 - -
Yong-Gi Ryang 1106' 24 14 10 13 2 1 - -
Takuma Nishimura 1269' 23 12 11 6 2 - - -
Daniel Schmidt 1800' 20 20 - - - 2 - -
Yoshihiro Nakano 1328' 18 14 4 1 2 1 - -
Tatsuya Masushima 1328' 17 15 2 3 - 2 - -
Katsuya Nagato 1362' 17 16 1 5 - 1 - -
Shota Kobayashi 603' 11 8 3 7 - 1 - -
Naoki Ishikawa 594' 10 6 4 - - 1 - -
Naoki Sugai 689' 10 9 1 6 1 - - -
Kentaro Seki 810' 9 9 - - - 1 - -
Keiya Shihashi 810' 9 9 - - 1 - - -
Gakuto Notsuda 549' 7 6 1 1 3 1 - -
Shunsuke Motegi 114' 5 1 4 1 - - - -
Takumi Sasaki 266' 5 4 1 4 - - - -
Keita Fujimura 92' 3 2 1 2 - - - -
Takuya Nozawa 95' 3 1 2 1 1 - - -
Jun Kanakubo 24' 2 - 2 - - - - -
Masaya Kojima 7' 1 - 1 - - - - -
Sota Hirayama - - - - - - - - -
Yun-Oh Lee - - - - - - - - -
Vinícius - - - - - - - - -
Ryo Germain - - - - - - - - -
Kei Ishikawa - - - - - - - - -
Yuto Sashinami - - - - - - - - -
Masato Tokida - - - - - - - - -