Cadre
Matches
Classement
Nom
Kazuki Oiwa 3060' 34 34 - - 3 2 - -
Yasuhiro Hiraoka 2927' 33 33 - 2 - 4 - -
Hirotaka Mita 2943' 33 33 - 1 5 3 - -
Naoki Ishihara 2742' 31 31 - 5 10 1 - -
Hiroaki Okuno 2182' 31 24 7 12 4 1 - -
Crislan 1004' 29 9 20 5 8 5 - -
Koji Hachisuka 1488' 29 14 15 10 - 1 - -
Takuma Nishimura 1670' 28 17 11 10 2 - - -
Shingo Tomita 2169' 25 24 1 3 - 2 - -
Yong-Gi Ryang 1106' 24 14 10 13 2 1 - -
Tatsuya Masushima 1769' 22 20 2 4 1 3 - -
Daniel Schmidt 1800' 20 20 - - - 2 - -
Yoshihiro Nakano 1328' 18 14 4 1 2 1 - -
Katsuya Nagato 1362' 17 16 1 5 - 1 - -
Shota Kobayashi 988' 16 13 3 12 - 1 - -
Kentaro Seki 1260' 14 14 - - - 1 - -
Naoki Sugai 737' 14 9 5 6 1 - - -
Gakuto Notsuda 999' 12 11 1 1 3 2 - -
Naoki Ishikawa 594' 10 6 4 - - 1 - -
Keiya Shihashi 810' 9 9 - - 1 - - -
Shunsuke Motegi 230' 8 2 6 1 - - - -
Takumi Sasaki 266' 5 4 1 4 - - - -
Keita Fujimura 92' 3 2 1 2 - - - -
Takuya Nozawa 95' 3 1 2 1 1 - - -
Jun Kanakubo 24' 2 - 2 - - - - -
Ryo Germain 8' 1 - 1 - - - - -
Masaya Kojima 7' 1 - 1 - - - - -
Sota Hirayama - - - - - - - - -
Kei Ishikawa - - - - - - - - -
Yun-Oh Lee - - - - - - - - -
Vinícius - - - - - - - - -
Yuto Sashinami - - - - - - - - -
Masato Tokida - - - - - - - - -
Mitsuo Yamada - - - - - - - - -