Cadre
Matches
Classement
Nom
Masaru Matsuhashi 2074' 28 23 5 7 1 - - -
Ryo Shinzato 2284' 28 25 3 1 - 1 - -
Yusuke Tanaka 2129' 27 24 3 7 - - - -
Éder Lima 2250' 26 25 1 1 1 4 - -
Shohei Ogura 2191' 26 24 2 3 1 6 - -
Ryohei Arai 2093' 25 24 1 1 - 3 - -
Dudu 1610' 25 16 9 4 5 6 - -
Shohei Abe 1747' 23 22 1 16 1 1 - 1
Akihiro Hyodo 1841' 23 21 2 7 1 1 - -
Hiroki Oka 2070' 23 23 - - - 1 - -
Wilson 1681' 21 19 2 6 2 2 - -
Yuki Hashizume 831' 20 8 12 2 - - 1 -
Yuki Horigome 947' 19 13 6 12 2 1 - -
Akito Kawamoto 437' 14 4 10 3 1 - - -
Hiroto Hatao 915' 12 9 3 - 1 1 - -
Hideomi Yamamoto 818' 12 9 3 2 - 3 - -
Oliver Bozanić 497' 10 6 4 5 - 3 - -
Toshio Shimakawa 638' 9 8 1 5 - - - -
Lins 527' 7 5 2 1 4 - - -
Kohei Kawata 540' 6 6 - - - 1 - -
Yuta Koide 345' 5 4 1 1 - 1 - -
Ryohei Michibuchi 27' 4 - 4 - - - - -
Yutaka Soneda 45' 3 - 3 - - - - -
Ryo Takano 74' 3 1 2 1 - - - -
Masato Kurogi 15' 2 - 2 - - - - -
Gabriel 22' 1 - 1 - - 1 - -
Kazunari Hosaka - 1 - 1 - - - - -
Shun Kumagai 7' 1 - 1 - - - - -
Billy Konstantinidis - - - - - - - - -
Kota Mori - - - - - - - - -
Kosuke Okanishi - - - - - - - - -
Yukio Tsuchiya - - - - - - - - -
Kodai Yamauchi - - - - - - - - -
Keita Irumagawa - - - - - - - - -
Katsuya Ishihara - - - - - - - - -
Takuma Tsuda - - - - - - - - -
Koki Wakasugi - - - - - - - - -