Cadre
Matches
Classement
Nom
Ryo Shinzato 2734' 33 30 3 1 - 1 - -
Yusuke Tanaka 2469' 32 28 4 10 - - - -
Éder Lima 2700' 31 30 1 1 1 5 - -
Shohei Ogura 2633' 31 29 2 4 1 7 - -
Ryohei Arai 2543' 30 29 1 1 - 3 1 -
Dudu 1908' 29 19 10 4 5 7 - -
Masaru Matsuhashi 2109' 29 23 6 7 1 - - -
Shohei Abe 1824' 24 23 1 17 1 1 - 1
Yuki Hashizume 887' 23 8 15 2 - - 1 -
Akihiro Hyodo 1841' 23 21 2 7 1 1 - -
Hiroki Oka 2070' 23 23 - - - 1 - -
Yuki Horigome 974' 21 13 8 12 2 1 - -
Wilson 1681' 21 19 2 6 2 2 - -
Akito Kawamoto 445' 15 4 11 3 1 - - -
Hiroto Hatao 929' 14 9 5 - 1 1 - -
Hideomi Yamamoto 918' 14 10 4 3 - 4 - -
Toshio Shimakawa 975' 13 12 1 7 - - - -
Lins 977' 12 10 2 1 6 - - -
Kohei Kawata 990' 11 11 - - - 1 - -
Oliver Bozanić 497' 10 6 4 5 - 3 - -
Yuta Koide 704' 10 9 1 4 - 1 - -
Ryo Takano 524' 8 6 2 2 1 1 - -
Masato Kurogi 172' 6 2 4 2 - - - -
Ryohei Michibuchi 27' 4 - 4 - - - - -
Yutaka Soneda 45' 3 - 3 - - - - -
Gabriel 22' 1 - 1 - - 1 - -
Kazunari Hosaka - 1 - 1 - - - - -
Shun Kumagai 7' 1 - 1 - - - - -
Billy Konstantinidis - - - - - - - - -
Kota Mori - - - - - - - - -
Kosuke Okanishi - - - - - - - - -
Yukio Tsuchiya - - - - - - - - -
Kodai Yamauchi - - - - - - - - -
Keita Irumagawa - - - - - - - - -
Katsuya Ishihara - - - - - - - - -
Junior Barros - - - - - - - - -
Takuma Tsuda - - - - - - - - -
Koki Wakasugi - - - - - - - - -