Cadre
Défense
Kwesi Appiah Ghana 30.06.1960
Milieu de terrain
Karim Abdul Razak Ghana 18.04.1956
Stanley Aborah Ghana 25.08.1969
Sarfo Gyamfi Ghana 17.07.1967