Al Shabab 16.09.18 Budaiya
0:0
Budaiya 28.09.2018 Al Najma