FLC Thanh Hóa 20.04.2018 Can Tho
1:1
Can Tho 06.05.2018 Than Quảng Ninh FC
-:-