Cadre
Matches
Classement
Gardien de but
31 Taishi Endo Japon 31.03.1980
Hideaki Ozawa Japon 17.03.1974
Défense
8 Ryuji Fujiyama Japon 09.06.1973
3 Jean Brésil 24.09.1977
Akira Kaji Japon 13.01.1980
29 Kazuya Maeda Japon 08.01.1984
2 Teruyuki Moniwa Japon 08.09.1981
Milieu de terrain
7 Satoru Asari Japon 10.06.1974
Daisuke Hoshi Japon 10.12.1980
18 Naohiro Ishikawa Japon 12.05.1981
Kelly Brésil 28.04.1975
10 Fumitake Miura Japon 12.08.1970
16 Masashi Miyazawa Japon 24.02.1978
Yukihiko Sato Japon 11.05.1976
Takahiro Shimotaira Japon 18.12.1971
27 Norio Suzuki Japon 14.02.1984
Attaque
Yoshiro Abe Japon 05.06.1980
14 Yuta Baba Japon 22.01.1984
Masatoshi Matsuda Japon 04.09.1980
13 Mitsuhiro Toda Japon 10.09.1977