Cadre
Matches
Classement
Gardien de but
21 Noboyuki Abe Japon 27.04.1984
1 Yoichi Doi Japon 25.07.1973
34 Shuichi Gonda Japon 03.03.1989
22 Hitoshi Shiota Japon 28.05.1981
Défense
3 Evaldo Brésil 04.01.1983
8 Ryuji Fujiyama Japon 09.06.1973
19 Masahiko Inoha Japon 28.08.1985
17 Jo Kanazawa Japon 09.06.1976
26 Taishi Koyama Japon 29.04.1988
2 Teruyuki Moniwa Japon 08.09.1981
25 Yūhei Tokunaga Japon 25.09.1983
4 Kosuke Yatsuda Japon 17.03.1982
29 Kazunori Yoshimoto Japon 24.04.1988
Milieu de terrain
7 Satoru Asari Japon 10.06.1974
37 Takashi Fukunishi Japon 01.09.1976
16 Reiichi Ikegami Japon 12.06.1983
18 Naohiro Ishikawa Japon 12.05.1981
23 Yohei Kajiyama Japon 24.09.1985
6 Yasuyuki Konno Japon 25.01.1983
27 Ryoichi Kurisawa Japon 05.09.1982
30 Kota Morimura Japon 14.08.1988
28 Kenji Suzuki Japon 03.09.1986
15 Norio Suzuki Japon 14.02.1984
Attaque
24 Shingo Akamine Japon 08.12.1983
14 Yuta Baba Japon 22.01.1984
13 Sota Hirayama Japon 06.06.1985
20 Nobuo Kawaguchi Japon 10.04.1975
33 Ryuki Kozawa Thaïlande 06.02.1988
9 Lucas Brésil 03.01.1979
35 Rychely Brésil 06.08.1987
10 Paulo Wanchope Costa Rica 31.07.1976
Entraîneur
Hiromi Hara Japon 19.10.1958