Cadre
Matches
Classement
Gardien de but
21 Noboyuki Abe Japon 27.04.1984
20 Shuichi Gonda Japon 03.03.1989
31 Ryotaro Hironaga Japon 09.01.1990
1 Hitoshi Shiota Japon 28.05.1981
Défense
4 Bruno Brésil 03.02.1977
8 Ryuji Fujiyama Japon 09.06.1973
15 Daishi Hiramatsu Japon 03.07.1983
17 Jo Kanazawa Japon 09.06.1976
26 Taishi Koyama Japon 29.04.1988
2 Teruyuki Moniwa Japon 08.09.1981
33 Kenta Mukuhara Japon 06.07.1989
5 Yuto Nagatomo Japon 12.09.1986
14 Hokuto Nakamura Japon 10.07.1985
3 Hideki Sahara Japon 15.05.1978
36 Hideto Takahashi Japon 17.10.1987
25 Yūhei Tokunaga Japon 25.09.1983
29 Kazunori Yoshimoto Japon 24.04.1988
Milieu de terrain
7 Satoru Asari Japon 10.06.1974
22 Naotake Hanyu Japon 22.12.1979
18 Naohiro Ishikawa Japon 12.05.1981
10 Yohei Kajiyama Japon 24.09.1985
6 Yasuyuki Konno Japon 25.01.1983
19 Yohei Otake Japon 02.05.1989
35 Kohei Shimoda Japon 08.04.1989
40 Tatsuya Suzuki Japon 01.08.1982
27 Sotan Tanabe Japon 06.04.1990
28 Takuji Yonemoto Japon 03.12.1990
Attaque
24 Shingo Akamine Japon 08.12.1983
9 Caboré Brésil 19.02.1980
13 Sota Hirayama Japon 06.06.1985
32 Yusuke Kondo Japon 05.12.1984
Entraîneur
Hiroshi Jofuku Japon 31.03.1961