Cadre
Matches
Classement
Gardien de but
20 Shuichi Gonda Japon 03.03.1989
21 Ryotaro Hironaga Japon 09.01.1990
1 Hitoshi Shiota Japon 28.05.1981
31 Satoshi Tokizawa Japon 31.07.1985
Défense
15 Daishi Hiramatsu Japon 03.07.1983
30 Hyun-soo Jang Corée du Sud 28.09.1991
5 Kenichi Kaga Japon 30.09.1983
16 Yuichi Maruyama Japon 16.06.1989
3 Masato Morishige Japon 21.05.1987
33 Kenta Mukuhara Japon 06.07.1989
14 Hokuto Nakamura Japon 10.07.1985
6 Kosuke Ota Japon 23.07.1987
4 Hideto Takahashi Japon 17.10.1987
2 Yūhei Tokunaga Japon 25.09.1983
29 Kazunori Yoshimoto Japon 24.04.1988
Milieu de terrain
22 Naotake Hanyu Japon 22.12.1979
8 Aria Jasuru Hasegawa Japon 29.10.1988
37 Kento Hashimoto Japon 16.08.1993
18 Naohiro Ishikawa Japon 12.05.1981
10 Yohei Kajiyama Japon 24.09.1985
17 Hiroki Kawano Japon 30.03.1990
28 Shuto Kono Japon 04.05.1993
36 Hirotaka Mita Japon 14.09.1990
19 Yohei Otake Japon 02.05.1989
35 Kohei Shimoda Japon 08.04.1989
27 Sotan Tanabe Japon 06.04.1990
39 Tatsuya Yazawa Japon 03.10.1984
7 Takuji Yonemoto Japon 03.12.1990
Attaque
23 Yohei Hayashi Japon 16.07.1989
13 Sota Hirayama Japon 06.06.1985
49 Lucas Brésil 03.01.1979
24 Kentaro Shigematsu Japon 15.04.1991
11 Kazuma Watanabe Japon 10.08.1986
Entraîneur
Ranko Popović Serbie 26.06.1967