FK Žalgiris saison 2019/2020 12 Matches
FK Žalgiris saison 2018/2019 43 Matches
FK Žalgiris saison 2017/2018 41 Matches
FK Žalgiris saison 2016/2017 42 Matches
FK Žalgiris saison 2015/2016 44 Matches
FK Žalgiris saison 2014/2015 43 Matches
VMFD Žalgiris saison 2013/2014 48 Matches
VMFD Žalgiris saison 2012/2013 42 Matches
VMFD Žalgiris saison 2011/2012 41 Matches
VMFD Žalgiris saison 2010/2011 31 Matches
VMFD Žalgiris saison 2009/2010 15 Matches
VMFD Žalgiris saison 2008/2009 15 Matches
FK Zalgiris saison 2007/2008 32 Matches
FK Zalgiris saison 2006/2007 36 Matches
FK Zalgiris saison 2005/2006 44 Matches
FK Zalgiris saison 2004/2005 39 Matches
FK Zalgiris saison 2003/2004 26 Matches
FK Zalgiris saison 2002/2003 32 Matches
FK Zalgiris saison 2001/2002 20 Matches
FK Zalgiris saison 2000/2001 2 Matches
FK Zalgiris saison 1999/2000 4 Matches
FK Zalgiris saison 1998/1999 4 Matches
FK Zalgiris saison 1997/1998 2 Matches
FK Zalgiris saison 1996/1997 4 Matches
FK Zalgiris saison 1995/1996 4 Matches
FK Zalgiris-EBSW Vilnius saison 1994/1995 4 Matches
FK Zalgiris-EBSW Vilnius saison 1993/1994 2 Matches
FK Zalgiris-EBSW Vilnius saison 1992/1993 2 Matches
FK Zalgiris Vilnius saison 1989/1990 19 Matches
Zalgiris Vilna saison 1988/1989 37 Matches
Zalgiris Vilna saison 1987/1988 25 Matches
Zalgiris Vilna saison 1986/1987 32 Matches
Zalgiris Vilna saison 1985/1986 31 Matches
Zalgiris Vilna saison 1984/1985 35 Matches
Zalgiris Vilna saison 1983/1984 35 Matches
Zalgiris Vilna saison 1982/1983 15 Matches
Zalgiris Vilna saison 1962/1963 21 Matches
Zalgiris Vilna saison 1961/1962 28 Matches
Spartak Vilna saison 1960/1961 26 Matches
Spartak Vilna saison 1959/1960 13 Matches
Spartak Vilna saison 1953/1954 9 Matches
Spartak Vilna saison 1952/1953 11 Matches