Girondins Bordeaux saison 2018/2019 58 Matches
Girondins Bordeaux saison 2017/2018 44 Matches
Girondins Bordeaux saison 2016/2017 46 Matches
Girondins Bordeaux saison 2015/2016 54 Matches
Girondins Bordeaux saison 2014/2015 42 Matches
Girondins Bordeaux saison 2013/2014 49 Matches
Girondins Bordeaux saison 2012/2013 57 Matches
Girondins Bordeaux saison 2011/2012 42 Matches
Girondins Bordeaux saison 2010/2011 42 Matches
Girondins Bordeaux saison 2009/2010 56 Matches
Girondins Bordeaux saison 2008/2009 52 Matches
Girondins Bordeaux saison 2007/2008 51 Matches
Girondins Bordeaux saison 2006/2007 53 Matches
Girondins Bordeaux saison 2005/2006 44 Matches
Girondins Bordeaux saison 2004/2005 41 Matches
Girondins Bordeaux saison 2003/2004 52 Matches
Girondins Bordeaux saison 2002/2003 51 Matches
Girondins Bordeaux saison 2001/2002 47 Matches
Girondins Bordeaux saison 2000/2001 46 Matches
Girondins Bordeaux saison 1999/2000 53 Matches
Girondins Bordeaux saison 1998/1999 44 Matches
Girondins Bordeaux saison 1997/1998 43 Matches
Girondins Bordeaux saison 1996/1997 47 Matches
Girondins Bordeaux saison 1995/1996 61 Matches
Girondins Bordeaux saison 1994/1995 46 Matches
Girondins Bordeaux saison 1993/1994 47 Matches
Girondins Bordeaux saison 1992/1993 42 Matches
Girondins Bordeaux saison 1991/1992 36 Matches
Girondins Bordeaux saison 1990/1991 44 Matches
Girondins Bordeaux saison 1989/1990 38 Matches
Girondins Bordeaux saison 1988/1989 44 Matches
Girondins Bordeaux saison 1987/1988 44 Matches
Girondins Bordeaux saison 1986/1987 46 Matches
Girondins Bordeaux saison 1985/1986 40 Matches
Girondins Bordeaux saison 1984/1985 46 Matches
Girondins Bordeaux saison 1983/1984 40 Matches
Girondins Bordeaux saison 1982/1983 44 Matches
Girondins Bordeaux saison 1981/1982 42 Matches
Girondins Bordeaux saison 1980/1981 38 Matches
Girondins Bordeaux saison 1979/1980 38 Matches
Girondins Bordeaux saison 1978/1979 38 Matches
Girondins Bordeaux saison 1977/1978 38 Matches
Girondins Bordeaux saison 1976/1977 38 Matches
Girondins Bordeaux saison 1975/1976 38 Matches
Girondins Bordeaux saison 1974/1975 38 Matches
Girondins Bordeaux saison 1973/1974 38 Matches
Girondins Bordeaux saison 1972/1973 38 Matches
Girondins Bordeaux saison 1971/1972 38 Matches
Girondins Bordeaux saison 1970/1971 38 Matches
Girondins Bordeaux saison 1969/1970 36 Matches
Girondins Bordeaux saison 1968/1969 37 Matches
Girondins Bordeaux saison 1967/1968 41 Matches
Girondins Bordeaux saison 1966/1967 42 Matches
Girondins Bordeaux saison 1965/1966 40 Matches
Girondins Bordeaux saison 1964/1965 36 Matches
Girondins Bordeaux saison 1963/1964 34 Matches
Girondins Bordeaux saison 1962/1963 38 Matches
Girondins Bordeaux saison 1959/1960 38 Matches
Girondins Bordeaux saison 1955/1956 34 Matches
Girondins Bordeaux saison 1954/1955 34 Matches
Girondins Bordeaux saison 1953/1954 34 Matches
Girondins Bordeaux saison 1952/1953 34 Matches
Girondins Bordeaux saison 1951/1952 34 Matches
Girondins Bordeaux saison 1950/1951 34 Matches
Girondins Bordeaux saison 1949/1950 34 Matches
Girondins Bordeaux saison 1946/1947 38 Matches
Girondins Bordeaux saison 1945/1946 34 Matches