Júbilo Iwata saison 2018/2019 21 Matches
Júbilo Iwata saison 2017/2018 45 Matches
Júbilo Iwata saison 2016/2017 43 Matches
Júbilo Iwata saison 2015/2016 47 Matches
Júbilo Iwata saison 2014/2015 43 Matches
Júbilo Iwata saison 2013/2014 41 Matches
Júbilo Iwata saison 2012/2013 37 Matches
Júbilo Iwata saison 2011/2012 47 Matches
Júbilo Iwata saison 2010/2011 36 Matches
Júbilo Iwata saison 2009/2010 31 Matches
Júbilo Iwata saison 2008/2009 35 Matches
Júbilo Iwata saison 2007/2008 30 Matches
Júbilo Iwata saison 2006/2007 41 Matches
Júbilo Iwata saison 2005/2006 33 Matches
Júbilo Iwata saison 2004/2005 33 Matches
Júbilo Iwata saison 2003/2004 42 Matches
Júbilo Iwata saison 2002/2003 33 Matches
Júbilo Iwata saison 2001/2002 27 Matches
Júbilo Iwata saison 2000/2001 26 Matches
Júbilo Iwata saison 1999/2000 33 Matches
Júbilo Iwata saison 1998/1999 39 Matches
Júbilo Iwata saison 1997/1998 35 Matches
Júbilo Iwata saison 1996/1997 26 Matches
Júbilo Iwata saison 1995/1996 47 Matches
Júbilo Iwata saison 1994/1995 42 Matches
Júbilo Iwata saison 1993/1994 22 Matches