KPV Kokkola saison 2019/2020 9 Matches
KPV Kokkola saison 2018/2019 39 Matches
KPV Kokkola saison 2017/2018 32 Matches
KPV Kokkola saison 2016/2017 34 Matches
KPV Kokkola saison 2015/2016 13 Matches
KPV Kokkola saison 2014/2015 3 Matches
KPV Kokkola saison 2011/2012 15 Matches
KPV Kokkola saison 2010/2011 25 Matches
KPV Kokkola saison 2009/2010 14 Matches
KPV Kokkola saison 2007/2008 1 Matches
KPV Kokkola saison 2006/2007 1 Matches
KPV Kokkola saison 1974/1975 2 Matches
KPV Kokkola saison 1970/1971 2 Matches