Radnički Niš saison 2018/2019 37 Matches
Radnički Niš saison 2017/2018 38 Matches
Radnički Niš saison 2016/2017 38 Matches
Radnički Niš saison 2015/2016 40 Matches
Radnički Niš saison 2014/2015 33 Matches
Radnički Niš saison 2013/2014 32 Matches
Radnički Niš saison 2012/2013 31 Matches
Radnički Niš saison 2011/2012 2 Matches
Radnički Niš saison 2010/2011 1 Matches
Radnički Niš saison 2008/2009 1 Matches
Radnički Niš saison 2007/2008 2 Matches
Radnički Niš saison 1983/1984 6 Matches
Radnički Niš saison 1981/1982 10 Matches
Radnički Niš saison 1980/1981 6 Matches