Joueur Pays pos.
A
Filippi Agostino San Marino San Marino Milieu de terrain 04.09.1963
Nicola Albani San Marino San Marino Défense 15.04.1981
Matteo Andreini San Marino San Marino Défense 10.10.1981
Nicolò Angelini San Marino San Marino Milieu de terrain 15.03.1992
B
Giancarlo Bacciocchi San Marino San Marino Attaque 28.05.1963
Nicola Bacciocchi San Marino San Marino Attaque 16.12.1971
Simone Bacciocchi San Marino San Marino Défense 22.01.1977
Manuel Battistini San Marino San Marino Milieu de terrain 22.07.1994
Michael Battistini San Marino San Marino Milieu de terrain 08.10.1996
Elia Benedettini San Marino San Marino Gardien de but 22.06.1995
Giacomo Benedettini San Marino San Marino Défense 07.10.1982
Pierluigi Benedettini San Marino San Marino Gardien de but 18.08.1961
Simone Benedettini San Marino San Marino Gardien de but 21.01.1997
Filippo Berardi San Marino San Marino Attaque 18.05.1997
Marco Berardi San Marino San Marino Défense 12.02.1993
Marco Bernardi San Marino San Marino Attaque 02.01.1994
Maicol Berretti San Marino San Marino Défense 01.05.1989
Alessandro Bianchi San Marino San Marino Attaque 19.07.1989
Augusto Bianchi San Marino San Marino Défense 26.03.1975
Simone Bianchi San Marino San Marino Milieu de terrain 07.09.1971
Juri Biordi San Marino San Marino Défense 01.01.1995
Luca Bizzocchi San Marino San Marino Défense 18.07.1970
Fabio Bollini San Marino San Marino Milieu de terrain 19.09.1983
Gianluca Bollini San Marino San Marino Défense 24.03.1980
Giacomo Bologna San Marino San Marino Attaque 08.03.1982
Luca Bonifazi San Marino San Marino Milieu de terrain 12.11.1982
Elya Bonifazzi San Marino San Marino Milieu de terrain
Giovanni Bonini San Marino San Marino Milieu de terrain 05.09.1986
Massimo Bonini San Marino San Marino Milieu de terrain 13.10.1959
Cristian Brolli San Marino San Marino Défense 28.02.1992
Ivan Bugli San Marino San Marino Milieu de terrain 24.07.1978
Matteo Bugli San Marino San Marino Milieu de terrain 10.03.1983
Lorenzo Buscarini San Marino San Marino Défense 27.05.1991
C
Pietro Calzolari San Marino San Marino Milieu de terrain 28.10.1991
Claudio Canti San Marino San Marino Défense 15.06.1965
Alessandro Casadei San Marino San Marino Défense 23.12.1972
Enrico Casadei San Marino San Marino Défense 18.02.1996
Marco Casadei San Marino San Marino Attaque 20.09.1985
Massimo Ceccoli San Marino San Marino Milieu de terrain 01.01.1964
Michele Ceccoli San Marino San Marino Gardien de but 04.12.1973
Alberto Celli San Marino San Marino Milieu de terrain
Luca Censoni San Marino San Marino Milieu de terrain 18.07.1996
Michele Cervellini San Marino San Marino Milieu de terrain 14.04.1988
Davide Cesarini San Marino San Marino Défense 16.02.1995
Michele Cevoli San Marino San Marino Défense 22.07.1998
Nicola Chiaruzzi San Marino San Marino Défense 25.12.1987
Nicola Ciacci San Marino San Marino Attaque 07.07.1982
Enrico Cibelli San Marino San Marino Milieu de terrain 14.07.1987
Eugenio Colombini San Marino San Marino Milieu de terrain 16.01.1992
Matteo Colonna San Marino San Marino Défense 10.05.1990
Paolo Conti San Marino San Marino Défense 04.09.1971
Matteo Coppini San Marino San Marino Milieu de terrain 05.05.1989
Federico Crescentini San Marino San Marino Défense 13.04.1982
D
Alessandro D'Addario San Marino San Marino Milieu de terrain 09.09.1997
Marco De Luigi San Marino San Marino Attaque 21.03.1978
Simone Della Balda San Marino San Marino Défense 02.12.1972
Alessandro Della Valle San Marino San Marino Défense 08.06.1982
Alex Della Valle San Marino San Marino Défense 13.06.1990
Pier Domenico Della Valle San Marino San Marino Milieu de terrain 04.05.1970
Marco Domeniconi San Marino San Marino Milieu de terrain 29.01.1984
F
Fabio Francini San Marino San Marino Milieu de terrain 06.03.1969
G
Alex Gasperoni San Marino San Marino Milieu de terrain 30.06.1984
Bryan Gasperoni San Marino San Marino Milieu de terrain 26.09.1974
Federico Gasperoni San Marino San Marino Gardien de but 10.09.1976
Leone Gasperoni San Marino San Marino Défense 03.09.1974
Lorenzo Gasperoni San Marino San Marino Milieu de terrain 03.01.1990
Gianluca Gatti San Marino San Marino Milieu de terrain 27.03.1973
Gabriele Genghini San Marino San Marino Défense 07.10.1990
Mirco Gennari San Marino San Marino Défense 29.03.1966
Tiziano Giacobbi San Marino San Marino Milieu de terrain 17.10.1962
Mattia Giardi San Marino San Marino Défense 15.12.1991
Luca Gobbi San Marino San Marino Défense 12.06.1971
Alessandro Golinucci San Marino San Marino Milieu de terrain 10.10.1994
Enrico Golinucci San Marino San Marino Milieu de terrain 16.07.1991
Andrea Grandoni San Marino San Marino Défense 23.03.1997
Davide Gualtieri San Marino San Marino Attaque 27.04.1971
William Guerra San Marino San Marino Défense 24.02.1968
H
José Hirsch San Marino San Marino Attaque 31.01.1986
L
Giorgio Leoni San Marino San Marino Entraîneur 04.09.1950
Lorenzo Lunadei San Marino San Marino Milieu de terrain 12.07.1997
M
Fabio Macaluso San Marino San Marino Gardien de but 05.08.1986
Marco Macina San Marino San Marino Attaque 30.09.1964
Giacomo Maiani San Marino San Marino Milieu de terrain 10.07.1982
Andrea Manzaroli San Marino San Marino Gardien de but 12.02.1995
Mattia Manzaroli San Marino San Marino Gardien de but 03.10.1991
Pierangelo Manzaroli San Marino San Marino Milieu de terrain 25.03.1969
Manuel Marani San Marino San Marino Attaque 07.06.1984
Mauro Marani San Marino San Marino Milieu de terrain 09.03.1975
Michele Marani San Marino San Marino Milieu de terrain 16.11.1982
Paolo Mariotti San Marino San Marino Milieu de terrain 05.11.1979
Mattia Masi San Marino San Marino Milieu de terrain 04.12.1984
Ivan Matteoni San Marino San Marino Milieu de terrain 21.08.1971
Giampaolo Mazza San Marino San Marino Entraîneur 26.02.1956
Marco Mazza San Marino San Marino Milieu de terrain 01.07.1963
Paolo Mazza San Marino San Marino Milieu de terrain 27.10.1961
Pier Filipo Mazza San Marino San Marino Milieu de terrain 20.08.1988
Paolo Montagna San Marino San Marino Attaque 28.05.1976
Marco Montironi San Marino San Marino Défense 10.11.1959
Lorenzo Moretti San Marino San Marino Milieu de terrain 20.08.1979
Michele Moretti San Marino San Marino Milieu de terrain 26.10.1981
Andrea Moroni San Marino San Marino Attaque 10.10.1985
Federico Moroni San Marino San Marino Défense 08.09.1976
Bruno Muccioli San Marino San Marino Défense 07.08.1960
Riccardo Muccioli San Marino San Marino Milieu de terrain 27.08.1974
Stefano Muccioli San Marino San Marino Gardien de but 19.01.1968
Luciano Mularoni San Marino San Marino Milieu de terrain 30.08.1971
Marcello Mularoni San Marino San Marino Milieu de terrain 08.09.1998
Marco Mularoni San Marino San Marino Milieu de terrain 23.10.1964
Giacomo Muraccini San Marino San Marino Gardien de but 15.09.1990
Marco Muraccini San Marino San Marino Défense 25.02.1991
N
Federico Nanni San Marino San Marino Milieu de terrain 22.09.1981
Luca Nanni San Marino San Marino Défense 12.12.1978
Nicola Nanni San Marino San Marino Attaque 02.05.2000
Cristian Negri San Marino San Marino Attaque 16.01.1985
P
Mirko Palazzi San Marino San Marino Milieu de terrain 21.03.1987
Oscar Pasolini San Marino San Marino Attaque 31.10.1967
Waldes Pasolini San Marino San Marino Attaque 03.06.1962
Fabrizio Pelliccioni San Marino San Marino Défense 13.10.1976
Claudio Peverani San Marino San Marino Milieu de terrain 07.05.1964
R
Danilo Rinaldi San Marino San Marino Attaque 18.04.1986
Federico Rinaldi San Marino San Marino Défense 13.11.1989
Mattia Rinaldi San Marino San Marino Milieu de terrain 01.01.1986
Marco Rosti San Marino San Marino Attaque 21.10.1988
S
Andy Selva San Marino San Marino Attaque 23.05.1976
Cristian Selva San Marino San Marino Attaque 05.07.1977
Roberto Selva San Marino San Marino Milieu de terrain 02.01.1981
Aldo Simoncini San Marino San Marino Gardien de but 30.08.1986
Davide Simoncini San Marino San Marino Défense 30.08.1986
Michael Simoncini San Marino San Marino Attaque 01.02.1987
Mattia Stefanelli San Marino San Marino Attaque 12.03.1993
T
Alan Toccaceli San Marino San Marino Attaque 14.04.1983
Ivan Toccaceli San Marino San Marino Défense 19.01.1968
Fabio Tomassini San Marino San Marino Attaque 05.02.1996
Marco Tomassoni San Marino San Marino Défense 22.02.1980
Luca Tosi San Marino San Marino Milieu de terrain 04.11.1992
U
Andrea Ugolini San Marino San Marino Attaque 23.07.1974
V
Massimo Vagnetti San Marino San Marino Défense
Carlo Valentini San Marino San Marino Défense 15.03.1982
Federico Valentini San Marino San Marino Gardien de but 22.01.1982
Mauro Valentini Italie Italie Défense 04.01.1964
Vittorio Valentini San Marino San Marino Défense 09.10.1973
Damiano Vannucci San Marino San Marino Défense 30.07.1977
Franco Varrella Italie Italie Entraîneur 25.01.1953
Fabio Vitaioli San Marino San Marino Défense 05.04.1984
Matteo Vitaioli San Marino San Marino Attaque 27.10.1989
Z
Tommaso Zafferani San Marino San Marino Attaque 19.02.1996
Fabio Zanotti San Marino San Marino Milieu de terrain 23.10.1961
Loris Zanotti San Marino San Marino Milieu de terrain 13.09.1962
Massimo Zanotti San Marino San Marino Défense 23.03.1964
Paolo Zanotti San Marino San Marino Défense 27.10.1964
Andrea Zavoli San Marino San Marino Milieu de terrain 04.07.1994
Matteo Zavoli San Marino San Marino Gardien de but 06.07.1996
Ermanno Zonzini San Marino San Marino Défense 01.04.1974