Sarpsborg 08 saison 2019/2020 17 Matches
Sarpsborg 08 saison 2018/2019 43 Matches
Sarpsborg 08 saison 2017/2018 45 Matches
Sarpsborg 08 saison 2016/2017 35 Matches
Sarpsborg 08 saison 2015/2016 36 Matches
Sarpsborg 08 saison 2014/2015 37 Matches
Sarpsborg 08 saison 2013/2014 35 Matches
Sarpsborg 08 saison 2012/2013 35 Matches
Sarpsborg 08 saison 2011/2012 30 Matches
Sarpsborg 08 saison 2010/2011 38 Matches
Sarpsborg 08 saison 2009/2010 33 Matches
Sarpsborg 08 saison 2008/2009 35 Matches
Sarpsborg Sparta FK saison 2007/2008 30 Matches
Sarpsborg 08 saison 2006/2007 33 Matches
Sarpsborg 08 saison 2005/2006 11 Matches
Sarpsborg 08 saison 1957/1958 14 Matches
Sarpsborg 08 saison 1956/1957 14 Matches
Sarpsborg 08 saison 1954/1955 14 Matches
Sarpsborg 08 saison 1953/1954 14 Matches
Sarpsborg 08 saison 1952/1953 14 Matches
Sarpsborg 08 saison 1951/1952 14 Matches
Sarpsborg 08 saison 1950/1951 14 Matches
Sarpsborg 08 saison 1949/1950 14 Matches
Sarpsborg 08 saison 1948/1949 14 Matches