Red Star FC 13.01.2018 SO Cholet
1:0
SO Cholet 19.01.2018 Pau FC