Relégation
23.09.2016 12:00 Đồng Tâm Long An Đồng Tâm Long An - Viettel FC 1:0 ap