Relégation
13.10.2018 11:30 DPM Nam Dinh DPM Nam Dinh - Hà Nội FC B 5:3 (0:0, 0:0) tab