arbitre Pays G. N. P.
Aleksey Eskov 15 5 4 6 2 1 0 0
Sergey Ivanov 15 2 4 9 0 3 0 0
Sergey Lapochkin 15 4 4 7 0 5 0 0
Vladislav Bezborodov 13 2 7 4 1 6 0 0
Vitaliy Meshkov 13 6 3 4 0 4 1 0
Aleksey Nikolaev 13 5 4 4 0 3 0 0
Sergey Karasev 12 6 4 2 0 1 0 0
Aleksandr Egorov 9 2 3 4 0 3 1 0
Alexey Matyunin 9 4 3 2 0 2 0 0
Igor Fedotov 8 5 3 0 0 0 0 0
Kirill Levnikov 6 3 0 3 0 2 0 0
Vladimir Seldyakov 5 2 1 2 0 1 0 0
Evgeniy Turbin 4 2 1 1 0 2 0 0
Roman Galimov 3 2 0 1 0 1 0 0
Sergey Kostevich 3 1 1 1 0 0 1 0
Vladimir Moskalev 3 0 1 2 0 0 0 0
Stanislav Vasilyev 3 2 0 1 0 0 0 0
Mikhail Vilkov 3 3 0 0 0 1 0 0
Äliyar Ağayev 2 2 0 0 0 0 0 0
Timur Arslanbekov 2 0 2 0 0 0 1 0
arbitre Pays G. N. P.
Artem Chistyakov 2 1 0 1 0 1 0 0
Sergey Kulikov 2 1 0 1 0 0 0 0
Maksim Layushkin 2 2 0 0 0 1 0 0
Aleksey Sukhoy 2 1 0 1 0 0 0 1
Yury Aponasenko 1 1 0 0 0 0 0 0
Cüneyt Çakır 1 1 0 0 0 1 0 0
Ovidiu Haţegan 1 0 0 1 0 0 0 0
Vasiliy Kazartsev 1 1 0 0 0 1 0 0
Vyacheslav Kharlamov 1 1 0 0 0 0 0 0
Stephan Klossner 1 0 1 0 0 0 0 0
Sergey Kuznetsov 1 1 0 0 0 0 0 0
Igor Nizovtsev 1 0 1 0 0 0 0 0
Vitaliy Rushakov 1 0 1 0 0 0 0 0
Sandro Schärer 1 0 0 1 0 0 0 0
Clément Turpin 1 0 0 1 0 0 0 0
Nikolay Voloshin 1 0 1 0 0 0 0 0