arbitre Pays G. N. P.
Vladislav Bezborodov 17 7 5 5 0 1 0 0
Vitaliy Meshkov 16 6 5 5 0 0 0 0
Sergey Lapochkin 13 6 4 3 0 0 0 0
Sergey Karasev 12 6 2 4 0 0 0 0
Aleksey Nikolaev 11 3 7 1 0 0 0 0
Aleksandr Egorov 10 4 2 4 0 1 0 0
Igor Egorov 9 2 5 2 0 0 0 0
Mikhail Vilkov 9 4 2 3 0 0 0 0
Sergey Ivanov 8 5 1 2 0 1 0 0
Aleksey Eskov 7 1 2 4 0 1 0 0
Vladimir Moskalev 7 5 0 2 0 1 0 0
Evgeniy Turbin 7 2 3 2 0 0 0 0
Vladimir Kazmenko 6 3 1 2 0 1 0 0
Stanislav Sukhina 6 4 1 1 0 0 0 0
Nikolay Ivanov 5 2 0 3 0 1 0 0
Kirill Levnikov 5 2 1 2 0 0 0 0
Vladimir Pettay 5 2 2 1 0 0 0 0
Roman Galimov 4 2 0 2 0 0 0 0
Aleksandr Gvardis 4 2 0 2 0 0 0 0
Maksim Layushkin 4 1 0 3 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Aleksey Sukhoy 4 0 3 1 0 0 0 0
Artem Chistyakov 3 2 0 1 0 1 0 0
Vasiliy Kazartsev 3 1 1 1 0 0 0 0
Yuriy Klyuchnikov 3 1 0 2 0 1 0 0
Aleksandr Kolobaev 3 1 2 0 0 0 0 0
Pavel Kukuyan 3 2 1 0 0 0 0 0
Eduard Maliy 3 2 0 1 0 0 0 0
Oleg Sokolov 3 2 1 0 0 0 0 0
Nikolay Voloshin 3 2 1 0 0 0 0 0
Yuriy Baskakov 2 0 2 0 0 0 0 0
Vitaliy Doroshenko 2 1 0 1 0 0 0 0
Almir Kayumov 2 2 0 0 0 0 0 0
Aleksey Kovalev 2 1 0 1 0 1 0 0
Sergey Matsyura 2 0 2 0 0 0 0 0
Vyacheslav Popov 2 1 1 0 0 0 0 0
Vladimir Seldyakov 2 1 1 0 0 0 0 0
Stanislav Vasilyev 2 1 1 0 0 0 0 0
Anton Anopa 1 0 1 0 0 0 0 0
Marius Avram 1 0 1 0 0 0 0 0
Firat Aydinus 1 0 1 0 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Ildus Biglov 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksandr Borisov 1 0 1 0 0 0 0 0
Tony Chapron 1 0 1 0 0 0 0 0
William Collum 1 0 0 1 0 0 0 0
Andrea De Marco 1 0 0 1 0 0 0 0
Andrey Fisenko 1 0 1 0 0 0 0 0
Vladimir Hriňák 1 0 1 0 0 0 0 0
Sergey Kulikov 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergey Kuznetsov 1 0 0 1 0 0 0 0
Alexey Matyunin 1 0 1 0 0 0 0 0
Adrian McCourt 1 1 0 0 0 0 0 0
Igor Panin 1 1 0 0 0 0 0 0
Denis Shpilev 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergey Timofeev 1 1 0 0 0 0 0 0
István Vad II. 1 1 0 0 0 0 0 0
Lasha Verulidze 1 1 0 0 0 0 0 0