arbitre Pays G. N. P.
Vladislav Bezborodov 10 7 1 2 0 3 0 0
Kirill Levnikov 7 3 0 4 0 2 0 0
Sergey Lapochkin 6 6 0 0 1 1 0 0
Vitaliy Meshkov 6 3 1 2 0 2 0 0
Mikhail Vilkov 6 2 2 2 0 2 0 0
Vladimir Seldyakov 5 3 2 0 0 0 0 0
Nikolay Voloshin 4 3 1 0 1 1 0 0
Aleksandr Egorov 4 4 0 0 0 1 0 0
Roman Galimov 4 1 1 2 0 0 0 0
Sergey Karasev 4 2 1 1 0 1 0 0
Vladimir Moskalev 4 3 1 0 0 1 0 0
Artem Chistyakov 3 2 1 0 0 0 0 0
Sergey Ivanov 3 2 0 1 0 1 0 0
Aleksey Nikolaev 3 3 0 0 0 0 0 0
Ovidiu Haţegan 2 0 1 1 0 0 0 0
Vasiliy Kazartsev 2 0 2 0 0 1 0 0
Pavel Kukuyan 2 1 1 0 0 0 0 0
Aleksey Kulbakov 2 1 0 1 0 0 0 0
Antti Munukka 2 0 0 2 0 0 1 0
Ivan Saraev 2 1 1 0 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Denis Shpilev 2 2 0 0 0 0 0 0
Aleksey Sukhoy 2 0 1 1 0 1 0 0
Evgeniy Turbin 2 1 1 0 0 0 0 0
Lasha Verulidze 2 0 1 1 0 1 0 0
Oleg Sokolov 1 1 0 0 1 0 0 0
Anton Anopa 1 1 0 0 0 0 0 0
Deniz Aytekin 1 0 1 0 0 0 0 0
Cristian Balaj 1 0 0 1 0 0 0 0
Benoît Bastien 1 0 0 1 0 1 0 0
Ivan Bebek 1 1 0 0 0 0 0 0
Mikhail Belov 1 1 0 0 0 1 0 0
Aleksandr Borisov 1 1 0 0 0 0 0 0
Enrique Cáceres 1 1 0 0 0 0 0 0
William Collum 1 0 1 0 0 1 0 0
Malang Diedhiou 1 0 0 1 0 0 0 0
Igor Fedotov 1 1 0 0 0 0 0 0
Andrey Fisenko 1 0 0 1 0 0 0 0
Pawel Gil 1 0 0 1 0 0 0 0
Alexander Harkam 1 0 0 1 0 0 0 0
Alejandro Hernández Hernández 1 0 1 0 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Ravshan Irmatov 1 0 0 1 0 0 0 0
Björn Kuipers 1 1 0 0 0 1 0 0
Sergey Kulikov 1 0 1 0 0 0 0 0
Milorad Mažić 1 0 1 0 0 0 0 0
Igor Nizovtsev 1 1 0 0 0 0 0 0
Néstor Pitana 1 1 0 0 0 0 0 0
Sandro Ricci 1 0 0 1 0 0 0 0
Tobias Stieler 1 1 0 0 0 0 0 0
Andris Treimanis 1 0 0 1 0 1 0 0
Clément Turpin 1 0 1 0 0 0 0 0
Stanislav Vasilyev 1 0 0 1 0 0 0 0