arbitre Pays G. N. P.
Evgen Aranovskiy 7 2 1 4 3 0 1 0
Yaroslav Kozyk 7 3 4 0 0 1 0 0
Anatoliy Abdula 6 5 1 0 2 1 0 0
Vitali Romanov 6 1 1 4 2 0 0 0
Aleksey Eskov 6 1 3 2 1 2 0 0
Yuriy Mozharovsky 6 0 2 4 1 1 0 0
Vitaly Godulyan 5 2 0 3 1 2 0 0
Dmitry Kutakov 5 1 1 3 1 2 0 0
Anatoliy Zhabchenko 5 1 1 3 1 0 0 0
Konstantin Trukhanov 5 2 1 2 0 0 0 0
Ivan Bondar 4 4 0 0 5 1 0 0
Oleksandr Derdo 4 2 0 2 1 0 0 0
Vladislav Bezborodov 4 1 1 2 0 0 0 0
Sergey Boyko 4 3 1 0 0 0 0 0
Sergey Ivanov 4 1 0 3 0 0 0 0
Sergey Karasev 3 1 1 1 2 0 0 0
Sergiy Berezka 3 0 3 0 1 0 0 0
Yuri Hrysio 3 1 0 2 1 1 0 0
Oleksandr Ivanov 3 2 0 1 1 0 0 0
Sergiy Skrypak 3 3 0 0 1 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Sergey Lysenchuk 3 0 1 2 0 0 0 0
Alexey Matyunin 3 1 1 1 0 1 0 0
Jan Boterberg 2 1 0 1 1 1 0 0
Evgeniy Turbin 2 0 0 2 1 0 0 0
Yuriy Vaks 2 2 0 0 1 0 0 0
Oleksandr Bilokur 2 0 2 0 0 0 0 0
Sergey Dankovskiy 2 0 2 0 0 0 0 0
Sebastien Delferiere 2 1 0 1 0 1 0 0
Aleksandr Egorov 2 1 0 1 0 0 0 0
Sergey Lapochkin 2 0 1 1 0 0 0 0
Harald Lechner 2 0 2 0 0 0 0 0
Aleksey Nikolaev 2 0 0 2 0 1 0 0
Vladimir Seldyakov 2 1 1 0 0 0 0 0
Nathan Verboomen 2 1 0 1 0 0 0 0
Svein Edvartsen 1 1 0 0 3 0 0 0
Andriy Kuzmin 1 1 0 0 2 0 0 0
Vladimir Moskalev 1 1 0 0 2 1 0 0
Kristo Tohver 1 1 0 0 2 0 0 0
Mikola Balakin 1 1 0 0 1 0 0 0
Alain Bieri 1 1 0 0 1 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Rene Eisner 1 0 1 0 1 1 0 0
Mihailo Mytrovskyi 1 1 0 0 1 0 0 0
Igor Paskhal 1 0 0 1 1 0 0 0
Viktor Shvetsov 1 1 0 0 1 0 0 0
Stavros Tritsonis 1 1 0 0 1 0 0 0
Äliyar Ağayev 1 0 1 0 0 0 0 0
Wesley Alen 1 0 0 1 0 1 0 0
Þorvaldur Árnason 1 0 0 1 0 0 0 0
Florian Benedum 1 0 0 1 0 0 0 0
Alexandre Boucaut 1 0 1 0 0 1 0 0
Cüneyt Çakır 1 0 0 1 0 0 0 0
Artem Chistyakov 1 0 1 0 0 0 0 0
Lothar D'hondt 1 1 0 0 0 0 0 0
Oleg Derevinskiy 1 0 0 1 0 0 0 0
Christof Dierick 1 0 1 0 0 0 0 0
Igor Fedotov 1 0 0 1 0 0 0 0
Roman Galimov 1 1 0 0 0 0 0 0
Pawel Gil 1 0 1 0 0 1 0 0
Oleksandr Golovkov 1 0 1 0 0 0 0 0
Kenn Hansen 1 0 0 1 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Kristinn Jakobsson 1 1 0 0 0 0 0 0
Jovan Kaluđerovic 1 1 0 0 0 0 0 0
Nicolas Laforge 1 0 0 1 0 0 0 0
Erik Lambrechts 1 0 1 0 0 0 0 0
Danny Makkelie 1 0 0 1 0 0 0 0
Steven McLean 1 1 0 0 0 0 0 0
Vitaliy Meshkov 1 0 1 0 0 0 0 0
Yuriy Moseychuk 1 1 0 0 0 1 0 0
Radu Petrescu 1 1 0 0 0 0 0 0
Mikhailo Rodionenko 1 0 0 1 0 0 0 0
Andriy Shandor 1 0 0 1 0 0 0 0
Anasthasios Sidiropoulos 1 0 0 1 0 0 0 0
Wim Smet 1 0 1 0 0 0 0 0
Oleg Sokolov 1 1 0 0 0 1 0 0
Aleksey Sukhoy 1 0 1 0 0 1 0 0
Anthony Taylor 1 1 0 0 0 0 0 0
Andris Treimanis 1 1 0 0 0 0 0 0
Pol van Boekel 1 1 0 0 0 0 0 0
Bart Vertenten 1 0 0 1 0 0 0 0
Mikhail Vilkov 1 0 0 1 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Anatoliy Vishnichenko 1 1 0 0 0 0 0 0
Tobias Welz 1 0 0 1 0 1 0 0