1. Journée
10.03.2018 11:00 Quảng Nam FC - Sài Gòn FC 1:1 (0:0)
11:00 Hoàng Anh Gia Lai - Bình Dương FC 0:0 (0:0)
11.03.2018 10:30 Than Quảng Ninh FC - SHB Đà Nẵng FC 1:0 (1:0)
11:00 DPM Nam Dinh - Cần Thơ 0:0 (0:0)
13:00 Hà Nội FC - Hải Phòng FC 1:0 (0:0)
05.04.2018 12:00 Sanna Khánh Hoà - FLC Thanh Hóa 3:1 (1:0)
14:00 Ho Chi Minh City - Sông Lam Nghệ An 0:2 (0:2)
2. Journée
16.03.2018 11:00 Bình Dương FC - DPM Nam Dinh 2:1 (1:0)
17.03.2018 11:00 Cần Thơ - Hà Nội FC 0:3 (0:0)
11:00 SHB Đà Nẵng FC - Quảng Nam FC 2:1 (0:1)
11:00 Hải Phòng FC - Hoàng Anh Gia Lai 1:1 (0:0)
18.03.2018 10:30 Sông Lam Nghệ An - Sanna Khánh Hoà 0:1 (0:1)
11:00 FLC Thanh Hóa - Ho Chi Minh City 1:0 (0:0)
13:00 Sài Gòn FC - Than Quảng Ninh FC 1:2 (1:0)
3. Journée
22.03.2018 10:30 Sông Lam Nghệ An - Than Quảng Ninh FC 2:2 (1:1)
11:00 Quảng Nam FC - FLC Thanh Hóa 1:0 (1:0)
11:00 Sanna Khánh Hoà - SHB Đà Nẵng FC 0:0 (0:0)
11:00 Cần Thơ - Bình Dương FC 2:1 (0:1)
12:00 DPM Nam Dinh - Hải Phòng FC 0:1 (0:1)
12:00 Sài Gòn FC - Ho Chi Minh City 1:2 (0:0)
05.04.2018 14:00 Hà Nội FC - Hoàng Anh Gia Lai 5:0 (2:0)
4. Journée
01.04.2018 11:30 Than Quảng Ninh FC - Quảng Nam FC 3:0 (0:0)
12:00 Hải Phòng FC - Cần Thơ 0:1 (0:1)
12:00 SHB Đà Nẵng FC - Sài Gòn FC 3:2 (1:0)
12:00 FLC Thanh Hóa - Sông Lam Nghệ An 1:0 (0:0)
12:00 Bình Dương FC - Hà Nội FC 1:1 (0:1)
13:00 Ho Chi Minh City - Sanna Khánh Hoà 1:0 (1:0)
14:00 Hoàng Anh Gia Lai - DPM Nam Dinh 3:2 (1:0)
5. Journée
13.04.2018 12:00 Sanna Khánh Hoà - Than Quảng Ninh FC 1:0 (0:0)
14.04.2018 12:00 SHB Đà Nẵng FC - Hà Nội FC 0:4 (0:1)
13:00 DPM Nam Dinh - Ho Chi Minh City 1:3 (0:1)
13:00 Sài Gòn FC - Hoàng Anh Gia Lai 3:1 (3:1)
15.04.2018 12:00 Cần Thơ - Sông Lam Nghệ An 3:3 (2:2)
12:00 Bình Dương FC - FLC Thanh Hóa 3:3 (1:1)
14:00 Hải Phòng FC - Quảng Nam FC 0:2 (0:1)
6. Journée
20.04.2018 12:00 Sông Lam Nghệ An - Bình Dương FC 0:0 (0:0)
12:00 FLC Thanh Hóa - Cần Thơ 1:1 (0:0)
21.04.2018 12:00 Hoàng Anh Gia Lai - SHB Đà Nẵng FC 2:0 (1:0)
13:00 Than Quảng Ninh FC - DPM Nam Dinh 1:0 (1:0)
22.04.2018 12:00 Quảng Nam FC - Sanna Khánh Hoà 0:0 (0:0)
13:00 Ho Chi Minh City - Hải Phòng FC 0:1 (0:0)
14:00 Hà Nội FC - Sài Gòn FC 1:1 (0:1)
7. Journée
04.05.2018 12:00 Sông Lam Nghệ An - DPM Nam Dinh 0:1 (0:0)
12:00 FLC Thanh Hóa - Sài Gòn FC 1:1 (0:1)
05.05.2018 12:00 Bình Dương FC - Quảng Nam FC 3:1 (1:0)
12:00 Hải Phòng FC - SHB Đà Nẵng FC 3:2 (2:0)
06.05.2018 12:00 Cần Thơ - Than Quảng Ninh FC 1:1 (1:0)
13:00 Sanna Khánh Hoà - Hoàng Anh Gia Lai 1:1 (0:0)
14:00 Ho Chi Minh City - Hà Nội FC 1:4 (1:0)
8. Journée
18.05.2018 13:00 Sài Gòn FC - Sanna Khánh Hoà 1:1 (0:0)
19.05.2018 12:00 Cần Thơ - Hoàng Anh Gia Lai 2:2 (1:1)
12:00 Bình Dương FC - Hải Phòng FC 2:1 (1:1)
12:00 SHB Đà Nẵng FC - Ho Chi Minh City 3:0 (1:0)
20.05.2018 12:00 Quảng Nam FC - Sông Lam Nghệ An 1:1 (0:1)
13:00 DPM Nam Dinh - Hà Nội FC 0:2 (0:1)
13:00 Than Quảng Ninh FC - FLC Thanh Hóa 1:3 (0:1)
9. Journée
25.05.2018 12:00 SHB Đà Nẵng FC - Bình Dương FC 0:0 (0:0)
13:00 Than Quảng Ninh FC - Ho Chi Minh City 1:0 (0:0)
13:00 Sài Gòn FC - Cần Thơ 1:2 (1:1)
26.05.2018 12:00 Quảng Nam FC - DPM Nam Dinh 5:2 (3:1)
12:00 Hải Phòng FC - Sanna Khánh Hoà 3:0 (2:0)
12:00 Hoàng Anh Gia Lai - Sông Lam Nghệ An 1:0 (1:0)
14:00 Hà Nội FC - FLC Thanh Hóa 4:3 (2:2)
10. Journée
29.05.2018 12:00 Cần Thơ - SHB Đà Nẵng FC 0:0 (0:0)
12:00 Bình Dương FC - Sài Gòn FC 5:1 (2:0)
30.05.2018 12:00 Sanna Khánh Hoà - DPM Nam Dinh 2:2 (1:1)
12:00 Hải Phòng FC - Than Quảng Ninh FC 0:1 (0:0)
13:00 Ho Chi Minh City - Quảng Nam FC 0:0 (0:0)
13:00 FLC Thanh Hóa - Hoàng Anh Gia Lai 0:1 (0:1)
14:00 Sông Lam Nghệ An - Hà Nội FC 1:2 (1:2)
11. Journée
03.06.2018 12:00 SHB Đà Nẵng FC - Sông Lam Nghệ An 2:2 (1:2)
12:00 Quảng Nam FC - Cần Thơ 1:0 (0:0)
12:00 Hoàng Anh Gia Lai - Ho Chi Minh City 2:2 (1:0)
13:00 Than Quảng Ninh FC - Bình Dương FC 1:1 (0:0)
13:00 Sài Gòn FC - Hải Phòng FC 0:1 (0:1)
14:00 Hà Nội FC - Sanna Khánh Hoà 4:0 (3:0)
14:00 DPM Nam Dinh - FLC Thanh Hóa 1:1 (1:1)
12. Journée
08.06.2018 12:00 Cần Thơ - Ho Chi Minh City 1:1 (1:0)
12:00 Bình Dương FC - Sanna Khánh Hoà 0:3 (0:1)
13:00 SHB Đà Nẵng FC - DPM Nam Dinh 4:2 (1:0)
13:00 Hải Phòng FC - FLC Thanh Hóa 2:0 (2:0)
09.06.2018 12:00 Quảng Nam FC - Hà Nội FC 0:1 (0:0)
13:00 Than Quảng Ninh FC - Hoàng Anh Gia Lai 3:0 (0:0)
14:00 Sài Gòn FC - Sông Lam Nghệ An 2:1 (0:0)
13. Journée
12.06.2018 12:00 Sanna Khánh Hoà - Cần Thơ 2:1 (1:1)
12:00 FLC Thanh Hóa - SHB Đà Nẵng FC 1:0 (0:0)
14:00 Ho Chi Minh City - Bình Dương FC 1:1 (0:1)
13.06.2018 12:00 Sông Lam Nghệ An - Hải Phòng FC 1:0 (0:0)
12:00 Hoàng Anh Gia Lai - Quảng Nam FC 2:3 (1:1)
13:00 DPM Nam Dinh - Sài Gòn FC 1:0 (0:0)
14:00 Hà Nội FC - Than Quảng Ninh FC 4:1 (1:1)
14. Journée
16.06.2018 12:00 Cần Thơ - FLC Thanh Hóa 0:1 (0:1)
17.06.2018 12:00 SHB Đà Nẵng FC - Hoàng Anh Gia Lai 2:1 (0:1)
12:00 Bình Dương FC - Sông Lam Nghệ An 1:2 (0:1)
12:00 Hải Phòng FC - Ho Chi Minh City 2:0 (0:0)
12:00 Sanna Khánh Hoà - Quảng Nam FC 2:2 (1:0)
13:00 DPM Nam Dinh - Than Quảng Ninh FC 1:1 (1:0)
14:00 Sài Gòn FC - Hà Nội FC 5:2 (2:1)
15. Journée
22.06.2018 12:00 FLC Thanh Hóa - Bình Dương FC 3:1 (2:0)
12:00 Quảng Nam FC - Hải Phòng FC 1:1 (1:1)
12:00 Hoàng Anh Gia Lai - Sài Gòn FC 3:2 (2:1)
13:00 Than Quảng Ninh FC - Sanna Khánh Hoà 1:2 (0:0)
23.06.2018 12:00 Sông Lam Nghệ An - Cần Thơ 1:0 (1:0)
13:00 Ho Chi Minh City - DPM Nam Dinh 1:2 (1:0)
14:00 Hà Nội FC - SHB Đà Nẵng FC 5:2 (3:2)
16. Journée
26.06.2018 12:00 FLC Thanh Hóa - Hải Phòng FC 2:0 (0:0)
12:00 Sanna Khánh Hoà - Bình Dương FC 1:1 (0:0)
13:00 Hoàng Anh Gia Lai - Than Quảng Ninh FC 4:0 (3:0)
27.06.2018 12:00 Sông Lam Nghệ An - Sài Gòn FC 3:2 (0:1)
13:00 DPM Nam Dinh - SHB Đà Nẵng FC 4:2 (2:0)
13:00 Ho Chi Minh City - Cần Thơ 3:3 (1:3)
14:00 Hà Nội FC - Quảng Nam FC 2:1 (1:1)
17. Journée
01.07.2018 12:00 SHB Đà Nẵng FC - FLC Thanh Hóa 3:3 (0:1)
12:00 Hải Phòng FC - Sông Lam Nghệ An 2:3 (0:1)
12:00 Cần Thơ - Sanna Khánh Hoà 1:2 (1:1)
12:00 Bình Dương FC - Ho Chi Minh City 1:1 (1:0)
12:00 Quảng Nam FC - Hoàng Anh Gia Lai 2:2 (0:1)
13:00 Sài Gòn FC - DPM Nam Dinh 1:0 (0:0)
14:00 Than Quảng Ninh FC - Hà Nội FC 1:2 (1:2)
18. Journée
06.07.2018 13:00 DPM Nam Dinh - Sông Lam Nghệ An 2:3 (0:2)
07.07.2018 12:00 SHB Đà Nẵng FC - Hải Phòng FC 2:1 (1:0)
14:00 Sài Gòn FC - FLC Thanh Hóa 0:1 (0:1)
08.07.2018 12:00 Hoàng Anh Gia Lai - Sanna Khánh Hoà 2:4 (1:2)
12:00 Quảng Nam FC - Bình Dương FC 4:4 (2:2)
13:00 Than Quảng Ninh FC - Cần Thơ 5:1 (3:0)
14:00 Hà Nội FC - Ho Chi Minh City 6:3 (2:0)
19. Journée
14.07.2018 12:00 Hoàng Anh Gia Lai - Cần Thơ 3:1 (1:0)
12:00 Sanna Khánh Hoà - Sài Gòn FC 2:1 (1:1)
12:00 Hải Phòng FC - Bình Dương FC 1:1 (1:0)
13:00 Ho Chi Minh City - SHB Đà Nẵng FC 4:2 (1:2)
15.07.2018 12:00 Sông Lam Nghệ An - Quảng Nam FC 2:1 (1:1)
12:00 FLC Thanh Hóa - Than Quảng Ninh FC 1:1 (0:1)
14:00 Hà Nội FC - DPM Nam Dinh 3:3 (0:0)
20. Journée
20.07.2018 12:00 Cần Thơ - Sài Gòn FC 1:3 (0:0)
21.07.2018 12:00 Bình Dương FC - SHB Đà Nẵng FC 4:1 (2:1)
12:00 Sông Lam Nghệ An - Hoàng Anh Gia Lai 3:1 (2:0)
13:00 DPM Nam Dinh - Quảng Nam FC 1:1 (1:1)
13:00 FLC Thanh Hóa - Hà Nội FC 2:3 (2:1)
22.07.2018 12:00 Sanna Khánh Hoà - Hải Phòng FC 0:0 (0:0)
14:00 Ho Chi Minh City - Than Quảng Ninh FC 2:1 (1:0)
21. Journée
08.09.2018 12:00 Quảng Nam FC - Ho Chi Minh City 2:1 (1:0)
13:00 Than Quảng Ninh FC - Hải Phòng FC 3:3 (2:1)
09.09.2018 12:00 SHB Đà Nẵng FC - Cần Thơ 2:1 (1:0)
12:00 Hoàng Anh Gia Lai - FLC Thanh Hóa 0:3 (0:2)
13:00 Sài Gòn FC - Bình Dương FC 2:0 (0:0)
13:00 DPM Nam Dinh - Sanna Khánh Hoà 1:2 (0:1)
14:00 Hà Nội FC - Sông Lam Nghệ An 2:0 (0:0)
22. Journée
14.09.2018 12:00 Sông Lam Nghệ An - SHB Đà Nẵng FC 3:1 (2:0)
12:00 Bình Dương FC - Than Quảng Ninh FC 1:1 (0:0)
12:00 Sanna Khánh Hoà - Hà Nội FC 1:1 (1:0)
15.09.2018 12:00 Cần Thơ - Quảng Nam FC 1:2 (1:0)
12:00 Hải Phòng FC - Sài Gòn FC 1:0 (1:0)
16.09.2018 12:00 FLC Thanh Hóa - DPM Nam Dinh 2:2 (1:1)
13:00 Ho Chi Minh City - Hoàng Anh Gia Lai 5:3 (3:1)
23. Journée
18.09.2018 12:00 SHB Đà Nẵng FC - Sanna Khánh Hoà 0:0 (0:0)
13:00 Than Quảng Ninh FC - Sông Lam Nghệ An 2:2 (0:2)
19.09.2018 12:00 FLC Thanh Hóa - Quảng Nam FC 5:0 (1:0)
12:00 Bình Dương FC - Cần Thơ 1:0 (1:0)
12:00 Hải Phòng FC - DPM Nam Dinh 1:1 (0:0)
12:00 Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội FC 3:5 (1:4)
14:00 Ho Chi Minh City - Sài Gòn FC 5:0 (3:0)
24. Journée
28.09.2018 12:00 Quảng Nam FC - Than Quảng Ninh FC 2:3 (1:0)
12:00 Cần Thơ - Hải Phòng FC 2:0 (1:0)
12:00 Sông Lam Nghệ An - FLC Thanh Hóa 0:1 (0:1)
12:00 Sanna Khánh Hoà - Ho Chi Minh City 2:0 (0:0)
13:00 Sài Gòn FC - SHB Đà Nẵng FC 1:0 (1:0)
13:00 DPM Nam Dinh - Hoàng Anh Gia Lai 0:2 (0:1)
14:00 Hà Nội FC - Bình Dương FC 2:0 (0:0)
25. Journée
02.10.2018 12:00 DPM Nam Dinh - Bình Dương FC 2:1 (1:0)
12:00 Hà Nội FC - Cần Thơ 3:0 (0:0)
12:00 Quảng Nam FC - SHB Đà Nẵng FC 2:2 (0:0)
12:00 Hoàng Anh Gia Lai - Hải Phòng FC 0:0 (0:0)
12:00 Sanna Khánh Hoà - Sông Lam Nghệ An 1:2 (0:0)
12:00 Ho Chi Minh City - FLC Thanh Hóa 1:2 (1:2)
12:00 Than Quảng Ninh FC - Sài Gòn FC 1:2 (1:1)
26. Journée
08.10.2018 12:00 Sài Gòn FC - Quảng Nam FC 4:1 (2:0)
12:00 Bình Dương FC - Hoàng Anh Gia Lai 4:1 (2:1)
12:00 SHB Đà Nẵng FC - Than Quảng Ninh FC 3:2 (2:1)
12:00 Cần Thơ - DPM Nam Dinh 1:1 (1:1)
12:00 Hải Phòng FC - Hà Nội FC 1:0 (0:0)
12:00 FLC Thanh Hóa - Sanna Khánh Hoà 1:0 (1:0)
12:00 Sông Lam Nghệ An - Ho Chi Minh City 1:0 (1:0)