Bình Dương FC » Transferts 2018

Cần Thơ » Transferts 2018

départs
12/17 Henry Kisekka Ouganda AT Gokulam Kerala Gokulam Kerala

DPM Nam Dinh » Transferts 2018

FLC Thanh Hóa » Transferts 2018

Hà Nội FC » Transferts 2018

Hải Phòng FC » Transferts 2018

Ho Chi Minh City » Transferts 2018

arrivées
07/18 Marclei Brésil AT Chonburi FC Chonburi FC
06/18 Matías Jadue Palestine AT Krabi FC Krabi FC

Hoàng Anh Gia Lai » Transferts 2018

arrivées
01/18 Xuân Trường Lương Vietnam MF Gangwon FC Gangwon FC

Quảng Nam FC » Transferts 2018

Sài Gòn FC » Transferts 2018

Sanna Khánh Hoà » Transferts 2018

SHB Đà Nẵng FC » Transferts 2018

Sông Lam Nghệ An » Transferts 2018

Than Quảng Ninh FC » Transferts 2018