an vainqueur Pays
2018 FC Alashkert FC Alashkert Armenie Armenie
2017 Shirak FC Shirak FC Armenie Armenie
2016 FC Alashkert FC Alashkert Armenie Armenie
2015 Pyunik FC Pyunik FC Armenie Armenie
2014 FC Banants FC Banants Armenie Armenie
2013 Shirak FC Shirak FC Armenie Armenie
2012 Mika FC Mika FC Armenie Armenie
2011 Pyunik FC Pyunik FC Armenie Armenie
2010 Pyunik FC Pyunik FC Armenie Armenie