an vainqueur Pays
2018 Rosenborg BK Rosenborg BK Norvège Norvège
2017 Rosenborg BK Rosenborg BK Norvège Norvège
2016 Rosenborg BK Rosenborg BK Norvège Norvège
2015 Rosenborg BK Rosenborg BK Norvège Norvège
2014 Molde FK Molde FK Norvège Norvège
2013 Strømsgodset IF Strømsgodset IF Norvège Norvège
2012 Molde FK Molde FK Norvège Norvège
2011 Molde FK Molde FK Norvège Norvège
2010 Rosenborg BK Rosenborg BK Norvège Norvège
2009 Rosenborg BK Rosenborg BK Norvège Norvège
2008 Stabæk IF Stabæk IF Norvège Norvège
2007 SK Brann SK Brann Norvège Norvège
2006 Rosenborg BK Rosenborg BK Norvège Norvège
2005 Vålerenga IF Vålerenga IF Norvège Norvège
2004 Rosenborg BK Rosenborg BK Norvège Norvège
2003 Rosenborg BK Rosenborg BK Norvège Norvège
2002 Rosenborg BK Rosenborg BK Norvège Norvège
2001 Rosenborg BK Rosenborg BK Norvège Norvège
2000 Rosenborg BK Rosenborg BK Norvège Norvège
1999 Rosenborg BK Rosenborg BK Norvège Norvège
1998 Rosenborg BK Rosenborg BK Norvège Norvège
1997 Rosenborg BK Rosenborg BK Norvège Norvège
1996 Rosenborg BK Rosenborg BK Norvège Norvège
1995 Rosenborg BK Rosenborg BK Norvège Norvège
1994 Rosenborg BK Rosenborg BK Norvège Norvège
1993 Rosenborg BK Rosenborg BK Norvège Norvège
1992 Rosenborg BK Rosenborg BK Norvège Norvège
1991 Viking FK Viking FK Norvège Norvège
1990 Rosenborg BK Rosenborg BK Norvège Norvège
1989 Lillestrøm SK Lillestrøm SK Norvège Norvège
1988 Rosenborg BK Rosenborg BK Norvège Norvège
1987 Moss FK Moss FK Norvège Norvège
1986 Lillestrøm SK Lillestrøm SK Norvège Norvège
1985 Rosenborg BK Rosenborg BK Norvège Norvège
1984 Vålerenga IF Vålerenga IF Norvège Norvège
1983 Vålerenga IF Vålerenga IF Norvège Norvège
1982 Viking FK Viking FK Norvège Norvège
1981 Vålerenga IF Vålerenga IF Norvège Norvège
1980 IK Start IK Start Norvège Norvège
1979 Viking FK Viking FK Norvège Norvège
1978 IK Start IK Start Norvège Norvège
1977 Lillestrøm SK Lillestrøm SK Norvège Norvège
1976 Lillestrøm SK Lillestrøm SK Norvège Norvège
1975 Viking FK Viking FK Norvège Norvège
1974 Viking FK Viking FK Norvège Norvège
1973 Viking FK Viking FK Norvège Norvège
1972 Viking FK Viking FK Norvège Norvège
1971 Rosenborg BK Rosenborg BK Norvège Norvège
1970 Strømsgodset IF Strømsgodset IF Norvège Norvège
1969 Rosenborg BK Rosenborg BK Norvège Norvège
1968 Lyn Oslo Lyn Oslo Norvège Norvège
1967 Rosenborg BK Rosenborg BK Norvège Norvège
1966 Skeid Fotball Skeid Fotball Norvège Norvège
1965 Vålerenga IF Vålerenga IF Norvège Norvège
1964 Lyn Oslo Lyn Oslo Norvège Norvège
1963 SK Brann SK Brann Norvège Norvège
1962 SK Brann SK Brann Norvège Norvège
1961 Fredrikstad FK Fredrikstad FK Norvège Norvège
1960 Fredrikstad FK Fredrikstad FK Norvège Norvège
1959 Lillestrøm SK Lillestrøm SK Norvège Norvège
1958 Viking FK Viking FK Norvège Norvège
1957 Fredrikstad FK Fredrikstad FK Norvège Norvège
1956 Larvik Turn og IF Larvik Turn og IF Norvège Norvège
1955 Larvik Turn og IF Larvik Turn og IF Norvège Norvège
1954 Fredrikstad FK Fredrikstad FK Norvège Norvège
1953 Larvik Turn og IF Larvik Turn og IF Norvège Norvège
1952 Fredrikstad FK Fredrikstad FK Norvège Norvège
1951 Fredrikstad FK Fredrikstad FK Norvège Norvège
1950 Fram Larvik Fram Larvik Norvège Norvège
1949 Fredrikstad FK Fredrikstad FK Norvège Norvège
1948 SK Freidig SK Freidig Norvège Norvège
1939 Fredrikstad FK Fredrikstad FK Norvège Norvège
1938 Fredrikstad FK Fredrikstad FK Norvège Norvège