an vainqueur Pays
2018 Lokomotiv Tashkent Lokomotiv Tashkent Ouzbékistan Ouzbékistan
2017 Lokomotiv Tashkent Lokomotiv Tashkent Ouzbékistan Ouzbékistan
2016 Lokomotiv Tashkent Lokomotiv Tashkent Ouzbékistan Ouzbékistan
2015 Pakhtakor Tashkent Pakhtakor Tashkent Ouzbékistan Ouzbékistan
2014 Pakhtakor Tashkent Pakhtakor Tashkent Ouzbékistan Ouzbékistan
2013 Bunyodkor PFK Bunyodkor PFK Ouzbékistan Ouzbékistan
2012 Pakhtakor Tashkent Pakhtakor Tashkent Ouzbékistan Ouzbékistan
2011 Bunyodkor PFK Bunyodkor PFK Ouzbékistan Ouzbékistan
2010 Bunyodkor PFK Bunyodkor PFK Ouzbékistan Ouzbékistan
2009 Bunyodkor PFK Bunyodkor PFK Ouzbékistan Ouzbékistan
2008 FK Quruvchi Tashkent FK Quruvchi Tashkent Ouzbékistan Ouzbékistan
2007 Pakhtakor Tashkent Pakhtakor Tashkent Ouzbékistan Ouzbékistan
2006 Pakhtakor Tashkent Pakhtakor Tashkent Ouzbékistan Ouzbékistan
2005 Pakhtakor Tashkent Pakhtakor Tashkent Ouzbékistan Ouzbékistan
2004 Pakhtakor Tashkent Pakhtakor Tashkent Ouzbékistan Ouzbékistan
2003 Pakhtakor Tashkent Pakhtakor Tashkent Ouzbékistan Ouzbékistan
2002 Pakhtakor Tashkent Pakhtakor Tashkent Ouzbékistan Ouzbékistan
2001 Neftchi Farg'ona Neftchi Farg'ona Ouzbékistan Ouzbékistan
2000 Dustlik Tashkent Dustlik Tashkent Ouzbékistan Ouzbékistan
1999 Dustlik Tashkent Dustlik Tashkent Ouzbékistan Ouzbékistan
1998 Pakhtakor Tashkent Pakhtakor Tashkent Ouzbékistan Ouzbékistan
1997 MHSK Tashkent MHSK Tashkent Ouzbékistan Ouzbékistan
1996 Navbahor Namangan Navbahor Namangan Ouzbékistan Ouzbékistan
1995 Neftchi Farg'ona Neftchi Farg'ona Ouzbékistan Ouzbékistan
1994 Neftchi Farg'ona Neftchi Farg'ona Ouzbékistan Ouzbékistan
1993 Neftchi Farg'ona Neftchi Farg'ona Ouzbékistan Ouzbékistan
1992 Neftchi Farg'ona Neftchi Farg'ona Ouzbékistan Ouzbékistan