Enyimba Aba saison 2018/2019 14 Matches
Enyimba Aba saison 2017/2018 36 Matches
Enyimba Aba saison 2016/2017 46 Matches
Enyimba Aba saison 2015/2016 54 Matches
Enyimba Aba saison 2014/2015 37 Matches
Enyimba Aba saison 2013/2014 42 Matches
Enyimba Aba saison 2012/2013 25 Matches
Enyimba Aba saison 2011/2012 50 Matches
Enyimba Aba saison 2010/2011 35 Matches
Enyimba Aba saison 2009/2010 37 Matches
Enyimba Aba saison 2008/2009 46 Matches
Enyimba Aba saison 2007/2008 44 Matches
Enyimba Aba saison 2006/2007 27 Matches
Enyimba Aba saison 2005/2006 11 Matches
Enyimba Aba saison 2004/2005 3 Matches