an vainqueur Pays
2017/2018 Rosenborg BK Rosenborg BK Norvège Norvège
2016/2017 Rosenborg BK Rosenborg BK Norvège Norvège
2010 Rosenborg BK Rosenborg BK Norvège Norvège
2009 Stabæk IF Stabæk IF Norvège Norvège