Cadre
Matches
Classement
Nom
Hiroki Mizumoto 3046' 34 34 - 2 3 - - -
Anderson Lopes 2587' 32 29 3 10 10 3 - -
Toshihiro Aoyama 2661' 31 30 1 5 - 5 - -
Kazuhiko Chiba 2760' 31 31 - 3 - 3 - -
Kosei Shibasaki 2305' 30 27 3 12 4 - - -
Yoshifumi Kashiwa 2428' 29 28 1 5 2 - - -
Yuki Nogami 1971' 24 22 2 4 - 3 - -
Felipe 1127' 23 13 10 9 2 2 - -
Soya Takahashi 1608' 21 19 2 5 - 1 - -
Takuto Hayashi 1710' 19 19 - - - 1 - -
Masato Kudo 1015' 18 11 7 3 3 - - -
Yusuke Minagawa 774' 18 8 10 4 1 1 - -
Patric 1130' 15 12 3 - 4 3 - -
Sho Inagaki 896' 14 10 4 3 2 1 - -
Mihael Mikić 1012' 14 12 2 7 1 1 - -
Tsukasa Morishima 642' 14 6 8 5 - - - -
Hirotsugu Nakabayashi 1260' 14 14 - - - - - -
Tsukasa Shiotani 1216' 14 14 - 1 - 2 - -
Daiki Niwa 1058' 13 13 - 6 - 1 - -
Yusuke Chajima 237' 12 2 10 2 - - - -
Kohei Shimizu 706' 12 6 6 1 - 2 - -
Kazuyuki Morisaki 410' 10 4 6 2 - - - -
Takumi Miyayoshi 95' 8 - 8 1 - 1 - -
Kenta Mukuhara 647' 8 6 2 - - 1 - -
Takuya Marutani 244' 6 3 3 1 - 1 1 -
Ryotaro Hironaga 90' 1 1 - - - - - -
Yasumasa Kawasaki - - - - - - - - -
Nathan Burns - - - - - - - - -
Osamu Henry Iyoha - - - - - - - - -
Taishi Matsumoto - - - - - - - - -
Sho Sasaki - - - - - - - - -