Cadre
Matches
Classement
Nom
Hiroki Mizumoto 2596' 29 29 - 2 3 - - -
Anderson Lopes 2150' 27 24 3 8 10 3 - -
Toshihiro Aoyama 2262' 26 25 1 4 - 5 - -
Kazuhiko Chiba 2310' 26 26 - 3 - 3 - -
Kosei Shibasaki 2038' 26 23 3 8 3 - - -
Yoshifumi Kashiwa 1985' 24 23 1 3 2 - - -
Yuki Nogami 1920' 23 22 1 4 - 3 - -
Felipe 867' 18 10 8 7 2 2 - -
Masato Kudo 1015' 18 11 7 3 3 - - -
Soya Takahashi 1158' 16 14 2 5 - 1 - -
Takuto Hayashi 1350' 15 15 - - - 1 - -
Yusuke Minagawa 668' 15 7 8 4 1 1 - -
Mihael Mikić 1012' 14 12 2 7 1 1 - -
Tsukasa Shiotani 1216' 14 14 - 1 - 2 - -
Hirotsugu Nakabayashi 1170' 13 13 - - - - - -
Tsukasa Morishima 519' 12 5 7 4 - - - -
Kohei Shimizu 706' 12 6 6 1 - 2 - -
Daiki Niwa 944' 11 11 - 4 - 1 - -
Patric 990' 11 11 - - 3 3 - -
Yusuke Chajima 198' 9 2 7 2 - - - -
Sho Inagaki 446' 9 5 4 3 - - - -
Kazuyuki Morisaki 403' 9 4 5 2 - - - -
Takumi Miyayoshi 95' 8 - 8 1 - 1 - -
Takuya Marutani 244' 6 3 3 1 - 1 1 -
Kenta Mukuhara 333' 4 3 1 - - 1 - -
Ryotaro Hironaga 90' 1 1 - - - - - -
Yasumasa Kawasaki - - - - - - - - -
Nathan Burns - - - - - - - - -
Osamu Henry Iyoha - - - - - - - - -
Taishi Matsumoto - - - - - - - - -
Yoichi Naganuma - - - - - - - - -
Sho Sasaki - - - - - - - - -