AC Ajaccio saison 2018/2019 43 Matches
AC Ajaccio saison 2017/2018 42 Matches
AC Ajaccio saison 2016/2017 40 Matches
AC Ajaccio saison 2015/2016 42 Matches
AC Ajaccio saison 2014/2015 42 Matches
AC Ajaccio saison 2013/2014 41 Matches
AC Ajaccio saison 2012/2013 40 Matches
AC Ajaccio saison 2011/2012 41 Matches
AC Ajaccio saison 2010/2011 42 Matches
AC Ajaccio saison 2009/2010 42 Matches
AC Ajaccio saison 2008/2009 42 Matches
AC Ajaccio saison 2007/2008 39 Matches
AC Ajaccio saison 2006/2007 41 Matches
AC Ajaccio saison 2005/2006 43 Matches
AC Ajaccio saison 2004/2005 41 Matches
AC Ajaccio saison 2003/2004 40 Matches
AC Ajaccio saison 2002/2003 41 Matches
AC Ajaccio saison 2001/2002 41 Matches
AC Ajaccio saison 2000/2001 40 Matches
AC Ajaccio saison 1999/2000 39 Matches
AC Ajaccio saison 1998/1999 39 Matches
AC Ajaccio saison 1972/1973 38 Matches
AC Ajaccio saison 1971/1972 38 Matches
AC Ajaccio saison 1970/1971 38 Matches
AC Ajaccio saison 1969/1970 34 Matches
AC Ajaccio saison 1968/1969 35 Matches
AC Ajaccio saison 1967/1968 37 Matches