Radnik Bijeljina saison 2019/2020 13 Matches
Radnik Bijeljina saison 2018/2019 35 Matches
Radnik Bijeljina saison 2017/2018 33 Matches
Radnik Bijeljina saison 2016/2017 38 Matches
Radnik Bijeljina saison 2015/2016 40 Matches
Radnik Bijeljina saison 2014/2015 31 Matches
Radnik Bijeljina saison 2013/2014 33 Matches
Radnik Bijeljina saison 2012/2013 33 Matches
Radnik Bijeljina saison 2011/2012 1 Matches
Radnik Bijeljina saison 2008/2009 5 Matches
Radnik Bijeljina saison 2006/2007 30 Matches
Radnik Bijeljina saison 2005/2006 30 Matches