arbitre Pays G. N. P.
Vladimir Moskalev 10 2 3 5 2 1 0 0
Vladislav Bezborodov 10 5 1 4 0 1 0 0
Sergey Lapochkin 9 1 3 5 0 4 0 0
Sergey Karasev 8 2 4 2 0 2 0 0
Aleksey Eskov 7 1 1 5 2 1 0 0
Kirill Levnikov 7 0 4 3 1 1 0 0
Roman Galimov 7 4 1 2 0 1 0 0
Alexey Matyunin 7 4 1 2 0 2 0 0
Sergey Ivanov 6 4 1 1 1 1 0 0
Vladimir Seldyakov 6 4 1 1 0 1 0 0
Evgeniy Turbin 5 2 3 0 1 1 0 0
Igor Fedotov 5 0 2 3 0 0 0 0
Mikhail Vilkov 5 0 2 3 0 1 0 0
Aleksey Nikolaev 4 0 2 2 1 0 0 0
Aleksandr Egorov 4 1 2 1 0 2 0 0
Vitaliy Meshkov 4 2 1 1 0 0 0 0
Sergey Kulikov 3 0 1 2 0 0 0 0
Igor Nizovtsev 2 2 0 0 1 1 0 0
Artem Chistyakov 2 1 0 1 0 0 0 0
Vasiliy Kazartsev 2 2 0 0 0 1 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Aleksey Sukhoy 2 1 1 0 0 0 0 0
Pavel Kukuyan 1 1 0 0 1 0 0 0
Äliyar Ağayev 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergey Kostevich 1 0 0 1 0 0 0 0
Davide Massa 1 0 1 0 0 0 0 0
Ville Nevalainen 1 1 0 0 0 0 0 0
Vitaliy Rushakov 1 1 0 0 0 0 0 0
Aleksandar Stavrev 1 1 0 0 0 0 0 0
Daniel Stefański 1 0 0 1 0 0 0 0
Ivaylo Stoyanov 1 1 0 0 0 1 0 0
Stanislav Vasilyev 1 1 0 0 0 0 0 0
Lasha Verulidze 1 0 0 1 0 0 0 0